Οικονομία

Από σήμερα οι αιτήσεις για ρύθμιση οφειλών στο ΙΚΑ

Ξεκινά από σήμερα η κατάθεση από τους οφειλέτες με ληξιπρόθεσμα χρέη στο ΙΚΑ, αίτησης υπαγωγής στη λεγόμενη ρύθμιση των 100 δόσεων.Για τους οφειλέτες του ΟΑΕΕ η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων για ρύθμιση θα είναι η 2α Απριλίου χωρίς αλλαγές σε ό,τι αφορά στα χρέη ατόμων που είναι υπό συνταξιοδότηση (παραμένουν τα 20.000 ευρώ ως επιτρεπόμενο όριο οφειλής για συνταξιοδότηση).


Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη νέα ρύθμιση ορίζεται η 30η Απριλίου 2015.


Με το νόμο  θεσπίζονται ευνοϊκότεροι όροι αποπληρωμής των οφειλών, προκειμένου αφενός να αποτραπεί το φαινόμενο της σταδιακής εξόδου των οφειλετών από τη ρύθμιση στην οποία θα υπαχθούν, αφετέρου να διατηρηθούν στην ενεργό οικονομία επιχειρήσεις και επαγγελματίες, αναφέρει το newsbeast.gr.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο που εκδόθηκε και αναμένεται να αποσταλεί στα ασφαλιστικά ταμεία και στα Περιφερειακά ΚΕΑΟ προκειμένου την Πέμπτη 26 Μαρτίου να ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων για την υπαγωγή στη νέα ρύθμιση.

-Η προθεσμία υπαγωγής στη ρύθμιση λήγει στις 30 Απριλίου 2015. Κάθε δόση καταβάλλεται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα.

-Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στην παρούσα ρύθμιση είναι η καταβολή των τρεχουσών εισφορών του Φεβρουαρίου 2015 έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Μαρτίου καθώς και των τρεχουσών εισφορών από εκεί και έπειτα εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών. 

-Επισημαίνεται ότι λαμβάνεται μέριμνα για την προστασία οφειλετών, ασφαλισμένων φυσικών προσώπων, οι οποίοι αποδεδειγμένα είχαν μηδενικό εισόδημα κατά το έτος χρήσης 2014, ενώ προβλέπονται ακόμη ευνοϊκότεροι όροι για ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ του δημοσίου και των ΟΤΑ που επιδιώκουν κοινωφελείς και άλλους δημόσιους σκοπούς, Ενώσεις Γεωργικών Συνεταιρισμών κλπ.

Σχόλια