Οικονομία

Σε ημερίδα για τη δακοκτονία προσκαλεί ο ΣΕΔΗΚ

Σε οργάνωση ημερίδας, με θέμα "Εφαρμογή δακοκτονίας στην Κρήτη: Προβλήματα και προτάσεις", προσκαλεί ο Σύνδεσμος Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης (ΣΕΔΗΚ) το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, την Περιφέρεια Κρήτης και άλλους φορείς, τονίζοντας ότι το τοπίο είναι θολό αναφορικά με τη δακοκτονία στο νησί και διαπιστώνοντας αντιφάσεις ως προς την υλοποίηση του προγράμματος. Ενδεικτικά, όπως αναφέρει, ενώ το συνολικό κονδύλι αυξάνεται κατά 8% για τη φετινή δακοκτονία, για την Κρήτη φαίνεται πως είναι αρκετά μειωμένο το ποσό του σχετικού προϋπολογισμού.

Όπως αναφέρει ο ΣΕΔΗΚ σε ανακοίνωσή του, «η ανθοφορία της ελιάς άρχισε ήδη να κάνει δειλά την εμφάνισή της στις χαμηλές παραλιακές περιοχές, αλλά η παραπέρα εξέλιξή της δε φαίνεται να είναι εξασφαλισμένη από πλευράς δακοκτονίας.

Το ΥπΑΑΤ, όπως προκύπτει από επισημάνσεις και υπομνήματα της Περιφέρειας, των Αντιπεριφερειών και Δήμων της Κρήτης, φαίνεται ότι τελικά μειώνει το ήδη αρκετά μειωμένο πόσο του σχετικού προϋπολογισμού για την Κρήτη. Κι αυτό, παρά το ότι, σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα (Agrenda 14.2.15), το συνολικό κονδύλι για την φετινή δακοκτονία αυξάνεται κατά 8%!».

Στα πλαίσια αυτά, όπως υπογραμμίζει ο Σύνδεσμος, και προκειμένου να υπάρξει μια πλέον διαυγής εικόνα της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια με τις συνεχείς περικοπές των πιστώσεων της δακοκτονίας αλλά και εξαγωγή τεκμηριωμένων συμπερασμάτων και προτάσεων, ο ΣΕΔΗΚ με έγγραφο του προτείνει την οργάνωση ημερίδας θέμα "Εφαρμογή δακοκτονίας στην Κρήτη: Προβλήματα και προτάσεις".

Στην οργάνωση της ημερίδας αυτής προσκαλεί να συμμετάσχουν το ΥπΑΑΤ, την Περιφέρεια, τις Αντιπεριφέρειες της Κρήτης, το ΓΡΕΩΤΕ, το Ινστιτούτο Ελιάς Χανίων και άλλους εμπλεκομένους φορείς με την παρουσίαση αναλόγων εισηγήσεων.

«Ήδη», αναφέρει ο ΣΕΔΗΚ, «θετικά απάντησαν η Περιφέρεια Κρήτης, οι Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Αντιπεριφερειών Κρήτης, το Ινστιτούτο Ελιάς και το ΓΕΩΤΕΕ Κρήτης».

Από πλευράς ΥπΑΑΤ η αρμόδια υπηρεσία γνώρισε ότι αδυνατεί να συμμετάσχει λόγω φόρτου εργασιών, αλλά από το ΣΕΔΗΚ πληροφορούμαστε ότι, επειδή η συμμετοχή του υπουργείου θεωρείται κομβικής σημασίας στο όλο θέμα, καταβάλλονται προσπάθειες ώστε να υπάρξει εκπροσώπησή του.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης που υπογράφεται από τον πρόεδρο του ΣΕΔΗΚ κ. Γιώργη Μαρινάκη, δήμαρχο Ρεθύμνου, έχει ως εξής:

«Θέμα: Πρόσκληση για συνδιοργάνωση ημερίδας δακοκτονίας

Ο ΣΕΔΗΚ, έχοντας υπόψη την κρίσιμη σημασία της ορθής αντιμετώπισης του δάκου για τη διατήρηση της ποιότητας και της καλής φήμης του κρητικού ελαιολάδου και τα προβλήματα που έχουν προκύψει για την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή της δακοκτονίας κατά τα τελευταία έτη, αποφάσισε κατά την τελευταία Γενική Συνέλευσή του όπως ασχοληθεί με τη μελέτη, ανάδειξη και την κατά το δυνατόν αντιμετώπιση του προβλήματος.

Στα πλαίσια αυτά αποφάσισε την πραγματοποίηση ημερίδας κατά το 3ο 1δεκαήμερο του Μαρτίου στο Ρέθυμνο με θέμα "Εφαρμογή δακοκτονίας στην Κρήτη: Προβλήματα και προτάσεις".

Στην οργάνωση της ημερίδας αυτής σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε με τον ορισμό κατάλληλων εισηγητών οι οποίοι θα παρουσιάσουν τις θέσεις του φορέα σας σχετικά με το θέμα στην ημερίδα και θα καταθέσουν το κείμενο της εισήγησής τους για να περιληφθεί στα πρακτικά της ημερίδας που θα δημοσιευτούν σε σχετική έκδοση.

Ο ΣΕΔΗΚ καλείται να αναλάβει τις οργανωτικές δαπάνες της ημερίδας (έκδοση προγράμματος, αφισών, δαπάνες κίνησης κ.λπ.) και η Περιφέρεια Κρήτης τις δαπάνες επιμέλειας και έκδοσης των πρακτικών.

Οι κύριοι Μιχελάκης Στέλ., Ιωάννου Αριστ., και Μαυράκη Νικ. στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα πρόσκληση, παρακαλούνται όπως λόγω των ειδικών γνώσεων και της πολυετούς εμπειρίας τους συμβάλλουν στην επιτυχία της ημερίδας με την παρουσίαση σχετικών εισηγήσεων ή παρεμβάσεων.

Ενδεικτικά θέματα τα οποία εκτιμούμε ότι θα μπορούσαν να παρουσιαστούν στην ημερίδα (ενδεχόμενοι τίτλοι αυτών) από τους εισηγητές προτείνονται ως εξής:

? Ισχύουσες διαδικασίες εφαρμογής δακοκτονίας (εκπρ. ΥπΑΑΤ).

? Προτεινόμενες ρυθμίσεις για τη βελτίωση των διαδικασιών εφαρμογής δακοκτονίας (Ιωάννου Αριστ., πρ. προϊστ. Προστασίας Φυτών, ΥπΑΑΤ).

? Οικονομικές, διοικητικές και διαδικαστικές απαιτήσεις για επιτυχή εφαρμογή της δακοκτονίας σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης (πιστώσεις ΥπΑΑΤ, συνδρομή προγραμμάτων, εισφορά 2% κλπ) - Προτάσεις

-Εκπρόσωποι Περιφέρειας και Αντιπεριφερειών Κρήτης

-Εκπρόσωπος ΓΕΩΤΕΕ

-Μαυράκης Νικ., πρ. δ/ντής Πρωτογενούς Περιφ. Κρήτης

? Πρόσφατα αποτελέσματα ερευνητικών εργασιών για την αποτελεσματικότητα υλικών και χειρισμών δακοκτονίας (Ινστιτούτο Ελιάς Χανίων).

? Παρεμβάσεις εκπρόσωπων Δήμων, Συν/σμων, Ομάδων Παραγωγών, Συλλόγων Ιδιωτικών Ελαιοτριβείων.

? Γενικά συμπεράσματα και προτάσεις (δρ Μιχελάκης Στυλιανός).

Εάν ως ελπίζουμε συμφωνείτε, παρακαλούμε όπως ορίσετε έναν εκπρόσωπό σας για την Οργανωτική Επιτροπή και ένα εισηγητή για την ανάπτυξη εισήγησης, τον ακριβή τίτλο της οποίας μπορεί να καθορίσει αυτός.

Τα ονόματα, τηλέφωνα, κ.λπ. στοιχεία των εκπροσώπων στην οργανωτική επιτροπή, των εισηγητών και των τίτλων των εισηγήσεων παρακαλείστε όπως μας στείλετε στη δ/νση info@ sedik.gr το αργότερο μέχρι 6 Μαρτίου 2015».

Σχόλια