Οικονομία

Συνεδριάζει στο Ρέθυμνο ο Σύνδεσμος Ελαιοκομικών Δήμων

Σε συνεδρίαση καλεί τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του το Δ.Σ. του Συνδέσμου Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης αύριο Παρασκευή 6 Μαρτίου 2015, και ώρα 12:00, στο Ρέθυμνο, στο Γραφείο Πολιτισμού (Αρκαδίου 50, τηλ 28310 40150).

Το Δ.Σ. του ΣΕΔΗΚ συγκαλεί τη συνεδρίαση έχοντας υπόψη: α) τη σκοπιμότητα ανάπλασης και ανάδειξης των Μνημειακών Ελαιοδέντρων Κρήτης, β) την ανάγκη ευαισθητοποίησης της νεολαίας για την υγιεινή και πολιτιστική άξια του ελαιολάδου, γ) την ανάγκη θεσμοθέτησης της υποχρεωτικής χρήσης επώνυμων συσκευασιών στην εστίαση και δ) την ανάγκη αντιμετώπισης προβλημάτων της ΚΑΠ και της δακοκτονίας.

Στη συνεδρίαση τα μέλη του Συνδέσμου καλούνται να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Ενημέρωση για ανάπλαση-ανάδειξη ανακηρυγμένων Μνημειακών Ελαιοδέντρων Κρήτης. Απόφαση για παραπέρα ενέργειες.

2. Πρόταση ΣΕΔΗΚ προς ΔΣΕ για πρόγραμμα "Ευαισθητοποίηση νεολαίας για την υγιεινή, γευστική και πολιτιστική άξια του ελαιολάδου" - Περιεχόμενο πρότασης, αποφάσεις για υλοποίηση δράσεων.

3. Άρση αδικιών ελαιοκαλλιεργειών στα πλαίσια εθνικής πρότασης για νέα ΚΑΠ και ανάγκη καλύτερης αξιοποίησης προγραμμάτων Ομάδων Παραγωγών ελαιολάδου. Απόφαση για υποβολή Υπομνήματος προς ΥπΑΑΤ και οργάνωση ημερίδων για νέα ΚΑΠ και δακοκτονία.

4. Υπόμνημα για θεσμοθέτηση υποχρεωτικής χρήσης επώνυμων συσκευασιών στα τραπέζια επιχειρήσεων εστίασης. Απόφαση ΣΕΔΗΚ, υποβολή υπομνήματος και πιλοτική παραγωγή και δωρεάν διάθεση σε επιχειρήσεις εστίασης μικρών επώνυμων συσκευασιών.

5 Αντιμετώπιση προβλημάτων διαχείρισης απόβλητων ελαιοτριβείων. Προτάσεις στην Περιφέρεια Κρήτης, οργάνωση ημερίδας.

6. Συνεργασία ΣΕΔΗΚ με "Αγροδιατροφική" στην Οργάνωση Διαγωνισμού Ποιότητας Ελαιολάδου (εισήγ. Ελευθ. Γερμανάκη- μέλος Δ.Σ.).

7. Διοικητικά θέματα. Διοικητική υποστήριξη και οικονομική διαχείριση ΣΕΔΗΚ. Αναβάθμιση, επέκταση και λειτουργική υποστήριξη ιστοσελίδας ΣΕΔΗΚ.

Σχόλια