Οικονομία

Οριστικά στην Lamda Development το Ελληνικό

Με ομόφωνη απόφαση του το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε οριστικά και αμετάκλητα  ότι πρέπει να συνεχιστεί η διαδικασία του διαγωνισμού για το Ελληνικό με πλειοδότη την «Hellinikon Global Ι S.A.» και εγγυητή την «Lamda Development Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων».  

Το Συνέδριο απέρριψε ως «απαράδεκτους», όλους τους ισχυρισμούς της σχετικής αίτησης αναθεώρησης της Περιφέρειας Αττικής και όσων άλλων είχαν ασκήσει παρεμβάσεις υπέρ αυτής (της Περιφέρειας), αναφέρει το lifo.gr.

 Οι σύμβουλοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου  έκριναν ότι η  Περιφέρεια Αττικής δεν θεμελιώνει άμεσα σπουδαίο  έννομο συμφέρον να προσφύγει ενώπιον της Δικαιοσύνης και να ζητά την ανάκληση της δικαστικής απόφασης που άναψε το πράσινο φως για να προχωρήσει ο διαγωνισμός αξιοποίησης του Ελληνικού.  

Όπως γράφει το lifo.gr , οι αιτούντες ζητούσαν να αναιρεθεί η απόφαση του 6ου Τμήματος του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου που έκρινε νόμιμο τον διαγωνισμό για την αξιοποίηση του Ελληνικού με πλειοδότη την Lamda Development.

Σχόλια