Οικονομία

Κομισιόν: Η αβεβαιότητα επισκιάζει την ανάκαμψη

«Η αβεβαιότητα επισκιάζει την ανάκαμψη» είναι ο τίτλος έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα, σύμφωνα με την οποία, η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας το 2015 θα είναι σχεδόν διπλάσια του μέσου όρου στην Ευρωζώνη, υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν οι δεσμεύσεις του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής.

Συγκεκριμένα, η Κομισιόν προβλέπει ανάπτυξη 2,5% του ΑΕΠ στην Ελλάδα, έναντι 1,3% του ΑΕΠ στην Ευρωζώνη.

Στην έκθεση αναφέρεται ότι ελληνική οικονομία άρχισε να μεγεθύνεται το δεύτερο τρίμηνο του 2014, καθώς ενισχύθηκε η ιδιωτική κατανάλωση και αυξήθηκαν οι εξαγωγές. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι η αβεβαιότητα σε σχέση με την πορεία των πολιτικών, επηρεάζει την εμπιστοσύνη και μπορεί να επιδράσει στον ρυθμό της ανάκαμψης.

«H προοπτική για την ανάπτυξη για την Ελλάδα βασίζεται στην υπόθεση εργασίας ότι θα τηρηθεί το πρόγραμμα», δήλωσε ο επίτροπος Οικονομίας Πιερ Μοσκοβισί, παρουσιάζοντας τις οικονομικές προβλέψεις της Επιτροπής.

Η Κομισιόν τονίζει ότι έπειτα από έξι χρόνια ύφεσης, η ελληνική οικονομία επέστρεψε σε αναπτυξιακούς ρυθμούς το 2014. Το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,4% το δεύτερο τρίμηνο του 2014, σε ετήσια βάση, και κατά 1,6% το τρίτο τρίμηνο, κυρίως χάρη στην αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης, στις καλές επιδόσεις των εξαγωγών και κυρίως χάρη στον τουρισμό και τη ναυτιλία. Οι επενδύσεις αυξήθηκαν το τρίτο τρίμηνο του 2014, για πρώτη φορά από το 2008.

Η αναπτυξιακή τάση υπήρξε ισχυρή το δεύτερο εξάμηνο του 2014, ωστόσο, κατά την Κομισιόν, οι πρόωρες εκλογές επηρέασαν την εμπιστοσύνη και τις επενδύσεις. Μετά τις αυξητικές τάσεις τον Οκτώβριο και το Νοέμβριο, ο δείκτης οικονομικής εμπιστοσύνης έπεσε στο 98,9 το Δεκέμβριο, που είναι ο χαμηλότερος δείκτης από τον Απρίλιο.

Η ανάπτυξη το 2014 αναμένεται να κινηθεί στο 1% σε ετήσια βάση, αλλά η αβεβαιότητα αναμένεται να επηρεάσει την ανάπτυξη το πρώτο τρίμηνο του 2015.

Στη βάση της πλήρους εφαρμογής των δεσμεύσεων του ελληνικού προγράμματος η ιδιωτική κατανάλωση θα ωφεληθεί από τη μείωση στις τιμές του πετρελαίου και τη βελτίωση στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών. Η αύξηση στις εξαγωγές αναμένεται να αυξηθεί το 2015, λαμβάνοντας υπ' όψιν την υποτίμηση του ευρώ, τα κέρδη στην ανταγωνιστικότητα και τις συνεχείς βελτιώσεις στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Οι επενδύσεις αναμένεται να αυξηθούν αισθητά, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει σταθεροποίηση του πολιτικού περιβάλλοντος. Συνολικά, το πραγματικό ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί κατά 2,5% το 2015.

Το 2016 το πραγματικό ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί κατά 3,6%, καθώς οι επενδύσεις θα συνεχίσουν να αυξάνονται, υπό την προϋπόθεση ότι θα εφαρμόζονται οι συμφωνημένες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.

Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Ελλάδας αναμένεται να μειωθεί στο 2% του ΑΕΠ το 2014 και στο 1,5% το 2015 και να μειωθεί στο 0,9% το 2016. Προϋπόθεση είναι να συνεχίσει να αναπτύσσεται το εξωτερικό εμπόριο με τη στήριξη διαρθρωτικών και θεσμικών μεταρρυθμίσεων.

Σε ό,τι αφορά την ανεργία, η Επιτροπή επισημαίνει ότι αφού έφτασε στο ανώτατο επίπεδο το 2013, άρχισε να μειώνεται το 2014, φτάνοντας το 26,6% , ως αποτέλεσμα της δημιουργίας περίπου 100.000 θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα. Η Επιτροπή εκτιμά ότι το ποσοστό ανεργίας θα μειωθεί στο 25% το 2015 και στο 22% το 2016, ως αποτέλεσμα της ισχυρής ανάπτυξης και της επιτυχίας στα προγράμματα απασχόλησης.

Εξάλλου, οι τιμές καταναλωτή, μειώθηκαν κατά 1,4% το 2014, κάτι που αντανακλά τη μείωση στις τιμές πετρελαίου, το χαμηλότερο κόστος εργασίας και το πιο υγιές περιβάλλον ανταγωνισμού στο λιανικό εμπόριο και στους τομείς της υγείας και της ενέργειας. Ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει σε αρνητικό πρόσημο το 2015, λόγω της συνεχιζόμενης εσωτερικής προσαρμογής και των χαμηλών τιμών πετρελαίου διεθνώς και να επανέλθει σε θετικό πρόσημο το 2016, όταν επιβεβαιωθεί η πλήρης ανάκαμψη.

H Κομισιόν, σύμφωνα με το naftemporiki.gr, τονίζει ότι η ύπαρξη κινδύνων συνδέεται με την αβεβαιότητα στην πορεία των πολιτικών, κάτι που θα μπορούσε να προκαλέσει βαθύτερη και με μεγαλύτερη διάρκεια επίδραση στην εμπιστοσύνη, την κατανάλωση και τις επενδύσεις.

Τα δημόσια οικονομικά εξακολουθούν να βελτιώνονται

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η συνολική δημοσιονομική εικόνα της Ελλάδας εξακολουθεί να ενισχύεται. Η δημοσιονομική προσαρμογή που επετεύχθη τα τελευταία χρόνια βελτίωσε αισθητά τη δημοσιονομική θέση της χώρας και αναμένεται για το 2014 πρωτογενές πλεόνασμα 1,7% του ΑΕΠ.

Σε ό,τι αφορά το έλλειμμα, η Κομισιόν τονίζει ότι δεν επηρεάζεται πλέον από τα υψηλά μέτρα μιας χρήσης, που αφορούσαν στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών το 2012 και κυρίως το 2013, και αναμένεται να μειωθεί στο 2,5% του ΑΕΠ το 2014.

Τέλος, επισημαίνεται ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα συμβάλει στη διατήρηση χαμηλών επιτοκίων για μακρά περίοδο, παρά τα υψηλά επίπεδα του χρέους. Οι κίνδυνοι σχετικά με τα αποτελέσματα σε δημοσιονομικό επίπεδο, συνδέονται με την προσωρινή επιδείνωση των φορολογικών εσόδων, κάτι που αντανακλά την αβεβαιότητα στην εφαρμογή μέτρων που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό, ή από την ισχυρότερη επιβράδυνση της οικονομίας.

Σχόλια