Οικονομία

Έως την 1η Μαρτίου η δήλωση Ε9

Έως τις 31 Μαρτίου 2015 έχουν προθεσμία οι φορολογούμενοι που απέκτησαν, πώλησαν ή μεταβίβασαν με γονική παροχή ή δωρεά ακίνητα εντός του 2014, για να υποβάλουν ηλεκτρονικά το έντυπο Ε9 και να δηλώσουν τις μεταβολές στην περιουσιακή τους κατάσταση.

Όσοι δεν είχαν καμία μεταβολή πέρυσι στην ακίνητη περιουσία τους δεν χρειάζεται να κάνουν απολύτως τίποτα. Με βάση τα στοιχεία που έχουν δηλώσει στο έντυπο Ε9 θα υπολογιστεί ο νέος φόρος στα ακίνητα αφού η νέα κυβέρνηση έχει υποσχεθεί ότι ο ΕΝΦΙΑ του 2015 θα καταργηθεί και στη θέση του επανέρχεται ο φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας ο οποίος θα έχει υψηλό αφορολόγητο όριο και θα υπολογίζεται με βάση προοδευτική κλίμακα.

Από φέτος αλλάζει ο χρόνος που θα δηλώνονται οι αλλαγές στο Ε9. Μεταβολές στην περιουσιακή κατάσταση που πραγματοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2015 και μετά θα πρέπει πλέον να αποτυπώνονται στο έντυπο Ε9 μέσα σε 30 ημέρες από την μεταβολή αυτή.

Όπως αναφέρει η Ημερησία, εξαίρεση αποτελούν οι κληρονομιές ακινήτων, για τις οποίες ο κληρονόμος πρέπει να υποβάλλει δήλωση στοιχείων ακινήτων μέσα σε τριάντα ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας αποποίησης κληρονομιάς.

 Η ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή του εντύπου Ε9 του έτους 2015 αλλά και διαρκούς ενημέρωσης έχει ενεργοποιηθεί. Στη δήλωση ακινήτων του έτους 2015 αναγράφονται οι μεταβολές που επήλθαν στην ακίνητη περιουσία του φορολογουμένου καθ' όλη τη διάρκεια του έτους 2014 και ισχύουν την 1η Ιανουαρίου 2015.

Σχόλια