Οικονομία

Οριακή αύξηση 0,3% στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών

Οριακή αύξηση 0,3%, από 31,16 δισ. ευρώ σε 31,17 δισ. ευρώ,  σημείωσε το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν τα νοικοκυριά της χώρας, το γ΄ τρίμηνο πέρυσι σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013.

Παράλληλα, όπως δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ,  η τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν τα νοικοκυριά αυξήθηκε κατά 2,3%- από 32,6 δισ. ευρώ σε 33,3 δισ. ευρώ.

Όμως στον αντίποδα, οι ιδιωτικές επενδύσεις (ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου του τομέα των μη χρηματοοικονομικών εταιριών) μειώθηκαν 15,6% (από 1,8 δισ. ευρώ σε 1,5 δισ. ευρώ), ενώ το ποσοστό των επενδύσεων προς την Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία ήταν 10,2% από 12,1% το γ΄ τρίμηνο του 2013.

Για τους τριμηνιαίους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς θεσμικών τομέων, το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών ήταν -7% το γ΄ τρίμηνο πέρυσι από -4,6% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013.

Στο εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών καταγράφηκε πλεόνασμα 4 δισ. ευρώ έναντι πλεονάσματος 3,1 δισ. ευρώ το 2013. Αυτό είναι αποτέλεσμα της αύξησης των εξαγωγών κατά 1,1%, που υπερκάλυψε την κατά 0,2% αύξηση των εισαγωγών.

Τέλος, οι καθαρές δανειακές ανάγκες της Γενικής Κυβέρνησης ανέρχονταν σε 394 εκατ. ευρώ το γ΄ τρίμηνο 2014 από 1,6 δισ. ευρώ το γ΄ τρίμηνο 2013.

Διαβάστε ολόκληρη την έκθεση εδώ

Σχόλια