Οικονομία

Ernst&Young: Απώλειες έως 1,7 δισ. ευρώ από την αύξηση του ΦΠΑ

Αρνητικές επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία θα επιφέρει η ενδεχόμενη αύξηση του ΦΠΑ στον τουρισμό από το 6,5% στο 13%. Αυτό είναι το γενικό συμπέρασμα μελέτης της εταιρείας Ernst & Young.


Αναλυτικότερα, οι απώλειες του τουριστικού τομέα για τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του μέτρου υπολογίζονται από 415 εκατ. ευρώ έως 680 εκατ. ευρώ, ενώ μακροπρόθεσμα, η απώλεια φθάνει από 1 έως 1,7 δισ. ευρώ, επιφέροντας συνολική επίπτωση έως -1,4% του ΑΕΠ ή έως -3 δισ. ευρώ.Όσον αφορά στις θέσεις απασχόλησης (μετρημένες σε ισοδύναμες θέσεις πλήρους απασχόλησης), οι απώλειες που θα προκύψουν είναι εξαιρετικά σημαντικές και υπολογίζονται από 18.500 έως 30.000 για το πρώτο χρόνο εφαρμογής του μέτρου, ενώ σε βάθος πενταετίας, από 44.000 έως 73.000 θέσεις.Τέλος το ΣΕΤΕ προβλέπει ότι: « το συγκεκριμένο μέτρο θα πλήξει, ως επί το πλείστον, τις χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες προσπαθούν να επιβιώσουν, να αποδώσουν τις εισφορές τους, να παραμείνουν ανταγωνιστικές και να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας που έχουν δημιουργήσει».

Πηγή: enikonomia.gr

Σχόλια