Οικονομία

Ολοκληρώθηκαν τρεις διαγωνισμοί για πώληση ακινήτων από το ΤΑΙΠΕΔ

Ολοκληρώθηκαν επιτυχώς μέσα από τη διαδικτυακή πλατφόρμα ηλεκτρονικών δημοπρασιών e-publicrealestate.gr κατά την περίοδο Ιούνιος 2013- Ιανουάριος 2015,  21 διαγωνισμοί για πώληση ακινήτων του Δημοσίου που απέφεραν στο ΤΑΙΠΕΔ, ποσά ύψους 26,2 εκατ. ευρώ.Σύμφωνα με το ΤΑΙΠΕΔ, συνολικά προκηρύχθηκαν ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί για 40 ακίνητα και για τους ολοκληρωμένους διαγωνισμούς οι τιμές πώλησης ήταν κατά μέσο όρο 6,3% υψηλότερες σε σχέση με τις τιμές εκκίνησης, οι οποίες είναι ίσες ή μεγαλύτερες των ανεξάρτητων αποτιμήσεων και 13,6% υψηλότερες σε σχέση με τις αρχικές οικονομικές προσφορές.


Επίσης, εντός των τελευταίων δύο μηνών ολοκληρώθηκαν επιτυχώς τρεις ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί, οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται στους 21 προαναφερθέντες. Το πρώτο ακίνητο βρίσκεται στην Πλάκα (οδός Θέσπιδος 20) και πλειοδοτήθηκε στο ποσό των 300.000 ευρώ, το δεύτερο ακίνητο, το Ειρηνοδικείο Μεσσήνης, στο ποσό των 230.000 ευρώ και τέλος το Ειρηνοδικείο Παραμυθιάς πλειοδοτήθηκε στο ποσό των 210.000 ευρώ.

Σχόλια