Οικονομία

Παράταση έως 2 Μαρτίου για τις συγκεντρωτικές

Παρατείνετε κατά ένα μήνα η προθεσμία για την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών - προμηθευτών του 2014.

 Ειδικότερα με απόφαση της Κ. Σαββαΐδου παρατείνεται μέχρι και 2 Μαρτίου 2015 η προθεσμία υποβολής των καταστάσεων φορολογικών στοιχείων του 2014. Η προθεσμία έληγε κανονικά στις 2 Φεβρουαρίου.

 Επίσης, όπως ανακοίνωσε η ΓΓΔΕ, οι τροποποιητικές καταστάσεις για τη διόρθωση αποκλίσεων των υποβληθέντων στοιχείων θα υποβάλλονται μέχρι το τέλος Απριλίου 2015.

Σημειώνεται ότι στις καταστάσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά περιέχονται συγκεντρωτικά στοιχεία εκδοθέντων και ληφθέντων τιμολογίων και συγκεντρωτικά στοιχεία λιανικών πωλήσεων και δαπανών. Δηλώνονται δε όλες οι συναλλαγές ανεξαρτήτως αξίας.

Σχόλια