Οικονομία

Μεγάλη αύξηση του τουρισμού και με... τη βούλα

Μεγάλη αύξηση 22,2% σημείωσαν οι αφίξεις των τουριστών στη χώρα το 9μηνο του 2014, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας συνόρων που διενεργεί η Τράπεζα της Ελλάδας και δημοσιοποίησε η ΕΛ.ΣΤΑΤ. Αύξηση των αφίξεων παρατηρείται από την πλειονότητα των χωρών της Ευρώπης.

Οι αφίξεις από την Ευρώπη, στην οποία αναλογεί το μεγαλύτερο μερίδιο των αφίξεων (89%), παρουσίασαν αύξηση 22,6%, ενώ από τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταγράφηκε αύξηση 23%.

Σημαντική αύξηση, σε απόλυτες τιμές, παρατηρείται από τη Βουλγαρία (99%), τη Γαλλία (26,9%), το Ηνωμένο Βασίλειο (14,5%), τη Ρουμανία (95,6%), τη Σερβία (28,2%), την Πολωνία (51,4%) και τη Γερμανία (7,1%). Μείωση καταγράφεται από ορισμένες µόνο χώρες της Ευρώπης, η οποία δεν είναι σημαντική, με μεγαλύτερη μείωση των αφίξεων - σε απόλυτες τιμές - από τη Ρωσία (4%) και τη Σουηδία (7,4%).

Σε ό,τι αφορά την κατανομή των αφίξεων µη κατοίκων κατά χώρα προέλευσης, τη μεγαλύτερη συμμετοχή για τις χώρες της Ευρώπης κατέχει η Γερμανία (10,7%) και ακολουθούν το Ηνωμένο Βασίλειο (9,5%), η Γαλλία (6,9%), η Ρωσία (6,1%) και η Βουλγαρία (5,4%).

Αύξηση των αφίξεων παρατηρείται και από τις υπόλοιπες ηπείρους. Σημαντική αύξηση, σε απόλυτες τιμές, παρατηρείται από την Ασία µε μεγάλη συμβολή των αφίξεων από την Τουρκία (4,2%) και από την Αμερική, ειδικά από τις ΗΠΑ (2,6%).

Σχόλια