Οικονομία

Παράταση για δηλώσεις συγκομιδής οινοποιήσιμων σταφυλιών

Οι ψηφιακές εφαρμογές του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων θα δέχονται την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων συγκομιδής οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου έως τις 15 Ιανουαρίου 2015, σύμφωνα με την ενημέρωση που παρέχει στους παραγωγούς οινοσταφύλων η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Ηρακλείου.

Επιπρόσθετα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας, «δίνεται η δυνατότητα υποβολής χειρόγραφων δηλώσεων συγκομιδής μόνο για όσους καλλιεργητές οιναμπέλων παρουσιάζουν προβλήματα στο Αμπελουργικό Μητρώο και δεν μπορούν να διορθωθούν άμεσα, από 5 Ιανουαρίου 2015 έως 15 Ιανουαρίου 2015 .

Οι χειρόγραφες δηλώσεις συγκομιδής θα υποβάλλονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περ/κής Ενότητας Ηρακλείου ( Ν. Πλαστήρα 100, Ηράκλειο, 3ος όροφος, Γραφ. 304).

Η δήλωση συγκομιδής είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τον Καν(ΕΚ) 436/2009, είτε οι παραγωγοί παραδίδουν την παραγωγή τους στα οινοποιεία, είτε oινοποιούν οι ίδιοι για λογαριασμό τους.

Σε περίπτωση ολοκληρωτικής καταστροφής της ετήσιας σταφυλικής παραγωγής εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων (αποζημιώσεις ΕΛΓΑ), οι παραγωγοί είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν μηδενική δήλωση συγκομιδής, οπότε και στο αντίστοιχο πεδίο θα συμπληρώνεται και το αίτιο που την προκάλεσε (π.χ. ανωτέρα βία, μη συγκομιδή για οικονομικούς λόγους, ζημιά από παγετό, χαλάζι, περονόσπορο, καύσωνα και λοιποί λόγοι).

Οι υπόχρεοι για δηλώσεις συγκομιδής που δεν υποβάλλουν τις δηλώσεις αυτές έως την παραπάνω ημερομηνία αποκλείονται των διαφόρων ευεργετημάτων των μέτρων που προβλέπονται (Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων, Χορήγηση Δικαιωμάτων Φύτευσης Οιναμπέλων από το Εθνικό Αποθεματικό), για την τρέχουσα και την επόμενη αμπελοοινική περίοδο. Ωστόσο, η υπέρβαση των ημερομηνιών που έχουν οριστεί κατά 10 εργάσιμες ημέρες το μέγιστο επισύρει αναλογική μείωση των καταβλητέων ποσών για την τρέχουσα αμπελοοινική περίοδο σε επιδοτούμενα προγράμματα, σε ποσοστό 1% για κάθε μέρα καθυστέρησης (άρθρο 18 Καν (ΕΚ) 436/2009)».

Τέλος, όπως σημειώνει η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Ηρακλείου, «είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση/πληροφορία και συνεργασία, στα τηλέφωνα 2810/309203 και 2810/309270)».

Σχόλια