Οικονομία

Στους 854.517 το Νοέμβριο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι

Μικρή αύξηση κατά 6.674 άτομα παρουσίασε ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Νοέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). Συγκεκριμένα, το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε, από 847.843 άτομα τον Οκτώβριο, σε 854.517 άτομα τον Νοέμβριο.Αύξηση κατά 22,11% εμφάνισε και ο αριθμός των ανέργων που δήλωσαν ότι δεν αναζητούν εργασία, από τους οποίους το 33,21% είναι άνεργοι περισσότερο από 12 μήνες, ενώ κατά 19,87% αυξήθηκε ο αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων.

Ο αριθμός των ανέργων που δήλωσαν ότι δεν αναζητούν εργασία ανήλθε τον Νοέμβριο στα 205.550 άτομα από 168.334 τον Οκτώβριο και ο αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε τον Νοέμβριο στους 120.353 από 100.399 τον προηγούμενο μήνα.

Σύμφωνα πάντοτε με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ, η πλειοψηφία των εγγεγραμμένων ανέργων είναι ηλικίας 30 έως 44 ετών, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και Έλληνες υπήκοοι.

Αναλυτικότερα, από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων που εξακολουθούν να αναζητούν εργασία οι 338.770 είναι άνδρες (ποσοστό 39,64%) και οι 515.747 είναι γυναίκες (ποσοστό 60,36%).

Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στην ηλικιακή ομάδα 15-19 ετών ανήλθαν στους 10.975 (ποσοστό 1,28%), στην ομάδα 20-24 ετών στους 80.741 (ποσοστό 9,45%), στην ομάδα 25-29 ετών ανήλθαν στους 122.871 (ποσοστό 14,38%), στην ηλικιακή ομάδα 30-44 ετών στους 346.910 (ποσοστό 40,60%), στην ηλικιακή ομάδα 45-54 ετών στους 184.307 (ποσοστό 21,57%), στην ηλικιακή ομάδα 55-64 ετών ανήλθαν στους 100.818 (ποσοστό 11,80%) και στην ηλικιακή ομάδα 65+ ετών οι εγγεγραμμένοι άνεργοι ανήλθαν στους 7.895 (ποσοστό 0,92%).

Στο εκπαιδευτικό επίπεδο, 17.455 εγγεγραμμένοι άνεργοι είναι «χωρίς εκπαίδευση» (ποσοστό 2,04%), 273.685 ανήκουν στην «υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)» (ποσοστό 32,03%), 418.592 είναι «δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (ποσοστό 48,99%) και 144.785 άτομα έχουν «τριτοβάθμια εκπαίδευση» (ποσοστό 16,94%).

Στους «Έλληνες υπηκόους» το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 799.810 άτομα (ποσοστό 93,60%), στους «υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» ανήλθε σε 13.393 άτομα (ποσοστό 1,57%) και στους «υπηκόους τρίτων χωρών» ανήλθε σε 41.314 άτομα (ποσοστό 4,83%).


Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι που δήλωσαν ότι δεν αναζητούν εργασία

Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία) για τον μήνα Νοέμβριο ανήλθε σε 205.550 άτομα, με 68.272 άτομα (ποσοστό 33,21%) να είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και μεγαλύτερο των 12 μηνών, και 137.278 (ποσοστό 66,79%) για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Από το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία οι 81.331 είναι άνδρες (ποσοστό 39,57%) και οι 124.219 είναι γυναίκες (ποσοστό 60,43%).

Στην ηλικιακή ομάδα 15-19 ετών το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 1.562 άτομα (ποσοστό 0,76%), στην ηλικιακή ομάδα 20-24 ετών σε 12.262 άτομα (ποσοστό 5,97%), στην ομάδα 25-29 ετών ανήλθε σε 25.095 άτομα (ποσοστό 12,21%), στην ηλικιακή ομάδα 30-44 ετών σε 83.559 άτομα (ποσοστό 40,65%), στην ομάδα 45-54 ετών σε 49.123 άτομα (ποσοστό 23,90%), στην ηλικιακή ομάδα 55-64 ετών ανήλθε σε 30.292 άτομα (ποσοστό 14,74%) και στην ηλικιακή ομάδα 65+ ετών ανήλθε σε 3.657 άτομα (ποσοστό 1,78%).

Στο εκπαιδευτικό επίπεδο «χωρίς εκπαίδευση» το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 6.695 άτομα (ποσοστό 3,26%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο «υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)» ανήλθε σε 87.984 άτομα (ποσοστό 42,80%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο «δευτεροβάθμια εκπαίδευση» ανήλθε σε 87.195 άτομα (ποσοστό 42,42%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο «τριτοβάθμια εκπαίδευση» ανήλθε σε 23.676 άτομα (ποσοστό 11,52%).

Στους «Έλληνες υπηκόους» το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 172.852 άτομα (ποσοστό 84,09%), στους «υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» ανήλθε σε 9.630 άτομα (ποσοστό 4,68%) και στους «υπηκόους τρίτων χωρών» ανήλθε σε 23.068 άτομα (ποσοστό 11,22%).Οι επιδοτούμενοι άνεργοι

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων για τον μήνα Νοέμβριο 2014 (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 120.353 άτομα, από τα οποία οι 87.314 (ποσοστό 72,55%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων και οι 33.039 (ποσοστό 27,45%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων.

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων οι 52.925 είναι άνδρες (ποσοστό 43,97%) και οι 67.428 γυναίκες (ποσοστό 56,03%).

Στην ηλικιακή ομάδα 15-19 ετών το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 132 άτομα (ποσοστό 0,11%), στην ηλικιακή ομάδα 20-24 ετών σε 5.745 άτομα (ποσοστό 4,77%), στην ομάδα 25-29 ετών ανήλθε σε 16.955 άτομα (ποσοστό 14,09%), στην ηλικιακή ομάδα 30-44 ετών ανήλθε σε 60.039 άτομα (ποσοστό 49,89%), στην ηλικιακή ομάδα 45-54 ετών σε 26.702 άτομα (ποσοστό 22,19%), στην ομάδα 55-64 ετών σε 10.282 άτομα (ποσοστό 8,54%) και στην ηλικιακή ομάδα 65+ ετών ανήλθε σε 498 άτομα (ποσοστό 0,41%).

Στο εκπαιδευτικό επίπεδο «χωρίς εκπαίδευση» το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 1.704 άτομα (ποσοστό 1,42%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο «υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)» σε 40.942 άτομα (ποσοστό 34,02%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο «δευτεροβάθμια εκπαίδευση» σε 57.683 άτομα (ποσοστό 47,93%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο «τριτοβάθμια εκπαίδευση» ανήλθε σε 20.024 άτομα (ποσοστό 16,64%).

Στους «Έλληνες υπηκόους» το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 102.346 άτομα (ποσοστό 85,04%), στους «υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» ανήλθε σε 5.687 άτομα (ποσοστό 4,73%) και στους «υπηκόους τρίτων χωρών» ανήλθε σε 12.320 άτομα (ποσοστό 10,24%).

Διαβάστε εδώ ολόκληρη την έκθεση

Σχόλια