Οικονομία

Τα "πράσινα" επαγγέλματα που θα έχουν ζήτηση

Με το πρόβλημα του επαγγελματικού αδιεξόδου να χτυπάει όλο και περισσότερους νέους, η στροφή σε νέους τομείς απασχόλησης είναι πλέον επιτακτική ανάγκη.

Μάλιστα οι περισσότεροι αναζητούν διέξοδο στα "πράσινα" επαγγέλματα.

Σύμφωνα με το "Έθνος", στην Ελλάδα πολλοί έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους προς τις "πράσινες" θέσεις εργασίας, καθώς ειδικά στο εξωτερικό η ζήτηση είναι αυξανόμενη χρόνο με το χρόνο, ενώ την επόμενη πενταετία υπολογίζεται ότι θα ανοίξουν χιλιάδες θέσεις εργασίας στην Ευρώπη.

Σήμερα, πάρα πολλά πανεπιστήμια και ΤΕΙ προσφέρουν τέτοιες σπουδές τόσο σε προπτυχιακό επίπεδο όσο και σε μεταπτυχιακό, ενώ η πρόσβαση σε πολλά τμήματα είναι αρκετά εύκολη, καθώς οι υποψήφιοι δε χρειάζεται να συγκεντρώσουν πολλά μόρια.

Τα "πράσινα" επαγγέλματα μπορούν να αναφέρονται και να καλύπτουν όλους τους τομείς της οικονομίας:

Γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, μεταλλεία, δάση: Βιολογικά προϊόντα σε γεωργία, κτηνοτροφία, μελισσοκομία, παρεμβάσεις στη βιοποικιλότητα, ορθολογική εξόρυξη και εκμετάλλευση ορυκτών πόρων, διαχείριση οικοσυστημάτων και ειδικότερα δασών κ.ά.

Βιομηχανία, κατασκευές: Κατασκευή ειδών και προϊόντων με υλικά φιλικά προς το περιβάλλον, κατασκευή πράσινων κτιρίων, παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση απορριμμάτων και αποβλήτων κ.ά.

Εμπόριο, διακίνηση προϊόντων, υπηρεσίες: Εμπόριο και διακίνηση των πράσινων προϊόντων, ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών για τη διακίνησή τους.

Υπηρεσίες πνευματικού χαρακτήρα, παροχής συμβουλών και πληροφοριών, έρευνα: Έρευνα για την αειφόρο ανάπτυξη, εφαρμογές διαδικασιών περιβαλλοντικής διαχείρισης και ελέγχου της παραγωγής, διαδικασίες και μεθοδολογία πιστοποίησης, τρόποι προβολής, μέθοδοι επικοινωνίας, διαδικασίες εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Σχόλια