Οικονομία

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για το μητρώο κτηνοτρόφων εκτροφής

Τη δημιουργία μητρώου κτηνιάτρων εκτροφής κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων προωθεί το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που καλεί τους ιδιώτες κτηνιάτρους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέχρι τις 23/01/2015.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση-πρόσκληση ενδιαφέροντος προς τους ιδιώτες κτηνιάτρους, «η Γενική Δ/νση Κτηνιατρικής του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ), σε εφαρμογή του άρθρου 4 της Υπουργικής Απόφασης με αριθ. 816/156798/2014 "Λεπτομέρειες εφαρμογής του θεσμού του «κτηνιάτρου εκτροφής» στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, για την εφαρμογή του άρθρου 60 και της παραγράφου 8 του άρθρου 62 του Ν. 4235/2014" ΦΕΚ 3385β/17.12.2014), καλεί τους ιδιώτες κτηνίατρους να υποβάλουν αίτηση ενδιαφέροντος, συνοδευόμενη με τα δικαιολογητικά του άρθρου 8 της προαναφερόμενης Υπ. Απόφασης, στις οικείες Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων, προκειμένου να δημιουργηθεί μητρώο "κτηνιάτρων εκτροφής" κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, το οποίο θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΥπΑΑΤ.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέχρι τις 23/01/2015».

Σχόλια