Οικονομία

Τροπολογίες υπ. Οικονομικών για φορολογικά και άλλα θέματα

Σειρά ρυθμίσεων θεμάτων του υπουργείου Οικονομικών περιλαμβάνουν δύο υπουργικές τροπολογίες που κατατέθηκαν στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας για το Παρατηρητήριο Άνοιας.

Το νομοσχέδιο ψηφίζεται σήμερα από τη Βουλή.

Στις τροπολογίες υπάρχουν ρυθμίσεις για:

την απόσυρση αυτοκινήτων

τη μετάθεση έναρξης του Περιουσιολογίου

τη μετάθεση μέχρι 30 Δεκεμβρίου των τροποποιητικών δηλώσεων ακινήτων Ε9 για το 2014

την παραγραφή φορολογικών αδικημάτων

τη φορολόγηση από μεταβίβαση τίτλων

την αναστολή του φόρου υπεραξίας από μεταβίβαση ακινήτων

τον τρόπο φορολόγησης τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών ή ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

την ΕΑΒ

τον Οργανισμό του υπουργείου Οικονομικών

το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης

την Τράπεζα της Ελλάδος.

Σχόλια