Οικονομία

Ως τις 22/12 η υποβολή δηλώσεων συγκομιδής οινοσταφύλων

Παρατείνεται μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου 2014 η συμπλήρωση και υποβολή των δηλώσεων συγκομιδής οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το έτος 2014, μέσω των ψηφιακών εφαρμογών του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Ηρακλείου.

Οι παραγωγοί οινοσταφύλων θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η δήλωση συγκομιδής είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 436/2009, είτε οι παραγωγοί παραδίδουν την παραγωγή τους στα οινοποιεία, είτε οινοποιούν οι ίδιοι για λογαριασμό τους.  

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι δηλώσεις συγκομιδής υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας "Δήλωση Συγκομιδής Αμπελουργικών Προϊόντων" της επίσημης ιστοσελίδας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων www.minagric.gr.

Μετά την ολοκλήρωση της δήλωσης συγκομιδής, δηλαδή μετά τη λήξη της περιόδου υποβολής και τροποποίησης, υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης από τους παραγωγούς του αντίγραφου της δήλωσης που ενέχει θέση βεβαίωσης κατάθεσης Δήλωσης Συγκομιδής.

Στην ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Ηρακλείου αναφέρεται ακόμη ότι, σε περίπτωση ολοκληρωτικής καταστροφής της ετήσιας σταφυλικής παραγωγής εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων (αποζημιώσεις ΕΛΓΑ), οι παραγωγοί είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν μηδενική Δήλωση Συγκομιδής, οπότε και στο αντίστοιχο πεδίο θα συμπληρώνεται και το αίτιο που την προκάλεσε (π.χ. ανωτέρα βία, μη συγκομιδή για οικονομικούς λόγους, ζημιά από παγετό, χαλάζι, περονόσπορο, καύσωνα και λοιποί λόγοι).

«Οι υπόχρεοι για Δηλώσεις Συγκομιδής που δεν υποβάλουν τις δηλώσεις αυτές έως την παραπάνω ημερομηνία αποκλείονται των διαφόρων ευεργετημάτων των μέτρων που προβλέπονται (Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων, Χορήγηση Δικαιωμάτων Φύτευσης Οιναμπέλων από το Εθνικό Αποθεματικό), για την τρέχουσα και την επόμενη αμπελοοινική περίοδο.

Ωστόσο, η υπέρβαση των ημερομηνιών που έχουν οριστεί κατά 10 εργάσιμες ημέρες το μέγιστο επισύρει αναλογική μείωση των καταβλητέων ποσών για την τρέχουσα αμπελοοινική περίοδο σε επιδοτούμενα προγράμματα, σε ποσοστό 1% για κάθε μέρα καθυστέρησης (αρθρο 18 Καν. (ΕΚ) 436/2009)», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση/πληροφορία και συνεργασία τα τηλέφωνα τα οποία μπορούν να καλούν οι παραγωγοί είναι 2810/309203 και 2810/309270.

Σχόλια