Οικονομία

Τα ονόματα δικαιούχων νέων αγροτών της α’ δόσης ενίσχυσης

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία για την καταβολή της πρώτης δόσης οικονομικής ενίσχυσης για δικαιούχους νέους αγρότες.

Αναλυτικά, σύμφωνα με ενημερωτική ανακοίνωση της Δ/νσης Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης προς τους ενταγμένους Νέους Γεωργούς της 2ης Προκήρυξης για το έτος 2014 του Μέτρου 112 "Εγκατάσταση Νέων Γεωργών" του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, «ολοκληρώθηκε η διαδικασία για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης της α' δόσης για 1.175 δικαιούχους που είχαν καταταχθεί στην κατηγορία των "εν δυνάμει δικαιούχων" και στάλθηκε στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. η με αριθ. 20151120115 παρτίδα πληρωμής, συνολικού ποσού 15.743.000,00€.

Τα ονόματα των δικαιούχων έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (www.apdkritis.gov.gr).

Όλα τα ονόματα δικαιούχων της α' δόσης οικονομικής ενίσχυσης εδώ

Σχόλια