Οικονομία

Σε δύο φάσεις οι εκκαθαρίσεις για τον ΕΝΦΙΑ

Σε δύο φάσεις θα ολοκληρωθούν οι εκκαθαρίσεις για τη χορήγηση της έκπτωσης από τον ΕΝΦΙΑ, με τη πρώτη να ολοκληρώνεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας και τη δεύτερη εντός του Δεκεμβρίου.

Η γενική γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαββαΐδου, εξέδωσε εγκυκλίους στις οποίες περιγράφονται οι διαδικασίες με τις οποίες θα παρέχεται η έκπτωση από τον ΕΝΦΙΑ για τους ιδιοκτήτες κενών και μη ηλεκτροδοτούμενων χώρων, αλλά και η έκπτωση ή απαλλαγή από το φόρο όσων φορολογουμένων πληρούν συγκεκριμένα περιουσιακά και εισοδηματικά κριτήρια.

Στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ των δύο εκκαθαρίσεων, κάθε εκκαθάριση, που θα πραγματοποιείται λόγω υποβολής αρχικής ή τροποποιητικής δήλωσης ΕΝΦΙΑ δεν θα μεταβάλλει το ποσοστό της ήδη χορηγηθείσας έκπτωσης ούτε θα χορηγεί ποσοστό έκπτωσης σε περίπτωση που δεν είχε χορηγηθεί με την πρώτη εκκαθάριση του Οκτωβρίου 2014.

Μετά την ολοκλήρωση των δύο κεντρικών εκκαθαρίσεων και στις περιπτώσεις στις οποίες έχει εκδοθεί πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ χωρίς να χορηγηθεί η μείωση,  ο δικαιούχος θα μπορεί να υποβάλλει στον αρμόδιο προϊστάμενο της εφορίας που έχει εκδώσει τη δήλωση αίτηση μείωσης του φόρου, προσκομίζοντας, όπου απαιτείται, τα οικεία δικαιολογητικά.

Διαβάστε εδώ την διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014.

Διαβάστε εδώ για τη διαδικασία χορήγησης μείωσης του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2014 σε φυσικά πρόσωπα για κύριους χώρους κενών και μη ηλεκτροδοτούμενων κατοικιών και επαγγελματικών στεγών.

Σχόλια