Οικονομία

Μπλόκο από ΣτΕ για τη δέσμευση λογαριασμών

"Στοπ" βάζει η ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με απόφαση του, στο μέτρο της δέσμευσης των τραπεζικών λογαριασμών. Μετά από σχεετικές προσφυγές που κατατέθηκαν, η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας συνεδρίασε την Δευτέρα και αποφάνθηκε μάλλον θετικά προς τους προσφυγέντες.

Συγκεκριμένα, οι δικαστές θεωρούν ότι ναι μεν το δημόσιο θέλει να προασπίσει τα συμφέροντά του, ωστόσο, στη   ρύθμιση υπάρχουν πολλά αντισυνταγματικά εμπόδια.Οπως για παράδειγμα ότι υπάρχει σοβαρός περιορισμός στα περιουσιακά δικαιώματα και τις οικονομικές ελευθερίες.

Στην περίληψη της απόφαση αναφέρεται για παράδειγμα ότι "το μέτρο της δεσμεύσεως των τραπεζικών λογαριασμών και οιουδήποτε είδους περιουσιακών στοιχείων συνεπάγεται σοβαρή επέμβαση σε συνταγματικώς προστατευόμενα αγαθά του ελεγχομένου προσώπου" και προστίθεται χαρακτηριστικά: "Δεδομένου ότι καθ' όσον χρόνο διαρκεί η δέσμευση το ελεγχόμενο πρόσωπο στερείται της δυνατότητας χρήσεως και διαθέσεως των δεσμευθέντων περιουσιακών στοιχείων του (και δη ρευστού χρήματος και κινητών αξιών φυλασσομένων σε πιστωτικά ιδρύματα), το πρόσωπο αυτό υφίσταται σοβαρό περιορισμό των περιουσιακών δικαιωμάτων του και της οικονομικής και επαγγελματικής ελευθερίας του, ήτοι αγαθών, των οποίων η προστασία κατοχυρώνεται με τις διατάξεις των άρθρων 17 παρ.1 και 5 παρ.1 του Συντάγματος. Και ναι μεν η θέσπιση του μέτρου αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, αλλά ο ως άνω σκοπός του νομοθέτη - και μόνον αυτός - δεν εξαρκεί για να καταστήσει συνταγματικώς ανεκτή τη ρύθμιση"

Σχόλια