Οικονομία

Δάνεια: Διαγραφή τόκων-κεφαλαίου έως 50% και εξόφληση έως 120 δόσεις

Ευνοϊκή για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες με μη εξυπηρετούμενα τραπεζικά δάνεια και ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία θα είναι η ρύθμιση του υπουργείου Ανάπτυξης για τα "κόκκινα" δάνεια.

Αν και την Τρίτη θα πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση του υπουργού Ανάπτυξης Νίκου Δένδια με τους εκπροσώπους της τρόικας για τη διευθέτηση των "κόκκινων" επιχειρηματικών δανείων και των ληξιπρόθεσμων οφειλών των επιχειρήσεων σε Δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία, ήδη από τη χθεσινή σύσκεψη των υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Εργασίας στο υπουργείο Οικονομικών για το δημοσιονομικό κόστος του εγχειρήματος διαπιστώθηκε πως όλα βαίνουν καλώς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι με τζίρο έως 900.000 ευρώ, που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τις τράπεζες άνω των έξι μηνών και μέχρι του ποσού των 500.000 ευρώ, θα μπορούν έως τις 30 Ιουνίου 2015 να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στο ειδικό καθεστώς για ρύθμιση των οφειλών τους προς τις τράπεζες, με διαγραφή τόκων αλλά και κεφαλαίου.

Απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή στη ρύθμιση είναι η επιχείρηση να έχει μείωση τζίρου τουλάχιστον κατά 20% τον προηγούμενο χρόνο, να μην έχει υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη, να έχει επέλθει συμφωνία πιστωτή και οφειλέτη για τη ρύθμιση των χρεών και το σχέδιο εξυγίανσής της να φέρει την έγκριση του 60% των πιστωτών.

Βάσει της ρύθμισης όποιος διευθετεί με τις τράπεζες την οφειλή του εν συνεχεία θα μπορεί να διαγράφει τυχόν πρόστιμα και προσαυξήσεις προς εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία και να αποπληρώνει τη βασική οφειλή σε διάστημα έως και 100-120 μήνες.

Η ρύθμιση, όπως αναφέρει το in.gr, έχει συνδιαμορφωθεί με την τρόικα οπότε δεν αναμένεται να υπάρξουν μεγάλες αλλαγές μετά τη συνάντηση της προσεχούς Τρίτης.

Τι προβλέπει η ρύθμιση

Αναλυτικότερα, το σχέδιο της κυβέρνησης για τις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τα χρέη τους προβλέπει ακόμη και διαγραφή κεφαλαίου και τόκων ("κούρεμα" στις οφειλές προς τις τράπεζες και διαγραφή σε πρόστιμα και προσαυξήσεις στα ασφαλιστικά ταμεία και την εφορία), ενώ αφορά σε μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που ο τζίρος τους είναι έως τις 900.000 ευρώ. Όπως όλα δείχνουν η συμφωνία για την εξόφληση των χρεών έχει κλείσει έως και τις 120 δόσεις για αρκετές προβληματικές επιχειρήσεις. Το νομοσχέδιο, ωστόσο, δεν προσδιορίζει το ύψος της διαγραφής απαίτησης που θα κάνουν οι τράπεζες (αυτό θα είναι προϊόν συμφωνίας με το πιστωτικό ίδρυμα), δίνει ωστόσο φορολογικό κίνητρο για έκπτωση με τη μορφή ζημιάς του 50% της συνολικής απαίτησης που έχουν οι τράπεζες από τον οφειλέτη.

Σύμφωνα με το imerisia.gr το νομοσχέδιο προβλέπει:

- Επιλέξιμες οφειλές είναι χρέη από επιχειρηματικά δάνεια, εφόσον βρίσκονται σε καθυστέρηση για έξι μήνες και μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2015 και εφόσον δεν υπερβαίνουν τις 500.000 ευρώ.

- Επιλέξιμοι πελάτες είναι μικρές επιχειρήσεις, αυτοαπασχολούμενοι και επαγγελματίες με τζίρο έως 900.000 ευρώ και ανώτατο αριθμό εργαζομένων έως 9 άτομα.

Προϋποθέσεις είναι:

- η δραστηριότητά τους να έχει υποστεί μείωση τζίρου κατά 20% τουλάχιστον από 1η Ιανουαρίου έως και 31 Δεκεμβρίου,

- να μην έχουν υποβάλει αίτηση υπαγωγής στο νόμο 3869, δηλαδή στο νόμο Κατσέλη ή έστω να έχουν εγκύρως παραιτηθεί από αυτή.

Η διαδικασία υπαγωγής προβλέπει τη συμφωνία των δύο μερών, πιστωτών και οφειλετών, για τη ρύθμιση των επιχειρηματικών χρεών, με την προϋπόθεση ότι το σχέδιο εξυγίανσης φέρει την έγκριση του 60% των πιστωτών, στο οποίο περιλαμβάνεται το 40% των τυχόν εμπράγματων εξασφαλίσεων. Πρόκειται για ρύθμιση που δεσμεύει το σύνολο των πιστωτών της επιχείρησης, οι απαιτήσεις των οποίων ρυθμίζονται, ακόμη και αν δεν είναι συμβαλλόμενοι στη συμφωνία. Οι επιχειρηματίες που έχουν καταλήξει σε σχετική συμφωνία με τους πιστωτές μπορούν να κάνουν αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2015. Η αίτηση θα πρέπει να συζητηθεί εντός διμήνου από την υποβολή της και το Δικαστήριο θα πρέπει εντός μηνός από τη συζήτηση να αποδεχτεί την αίτηση και να εκδώσει την απόφαση. Το Δικαστήριο δύναται να απορρίψει την αίτηση σε περίπτωση που δεν του έχουν παρασχεθεί όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, ενώ κατά της απορριπτικής απόφασης επιτρέπεται η υποβολή έφεσης εντός τριάντα ημερών. Με τη δημοσίευση της απόφασης που κάνει αποδεκτή την αίτηση, προβλέπεται η αναδιάρθρωση των οφειλών προς το Δημόσιο, τους ασφαλιστικούς φορείς και τους εργαζόμενους με τον εξής τρόπο:

- Τη διαγραφή των προσαυξήσεων και προστίμων που έχουν επιβληθεί ως προς οφειλές που κατέστησαν υπερήμερες κατά την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου του 2010 έως και 31 Δεκεμβρίου 2013.

- Την εξόφληση των οφειλών προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς όπως αυτές ήταν στις 31 Δεκεμβρίου του 2013 και αφού αφαιρεθούν οι διαγραφές, υπό τους όρους που θα συμφωνηθεί η αποπληρωμή της τραπεζικής οφειλής, με την προϋπόθεση ότι δεν θα είναι πέραν των 120 ισόποσων μηνιαίων δόσεων.

- Η ρύθμιση γίνεται εφάπαξ και δεν περιλαμβάνει ποσά που βρίσκονται ήδη σε ρύθμιση, εκτός αν η ρύθμιση που έχει παρασχεθεί αφορά συντομότερο διάστημα από αυτό που προβλέπει ο παρών νόμος, οπότε παρατείνεται η προθεσμία εξόφλησης, με ανάλογη προσαρμογή των οφειλόμενων δόσεων

- Εξόφληση των οφειλών σε εργαζόμενους σε 12 μήνες.

- Της ρύθμισης εξαιρούνται οφειλές από μη απόδοση ΦΠΑ, καθώς και ΦΜΥ για μη καταβληθείσες αμοιβές μισθωτών υπηρεσιών.

Σύμφωνα με την "Καθημερινή" για τους ίδιους τους επιχειρηματίες, η ρύθμιση, εκτός από τη δυνατότητα διάσωσης της επιχείρησης, συνεπάγεται την αναστολή της ποινικής δίωξης, των πλημμελημάτων της έκδοσης ακάλυπτης επιταγής, την αναστολή των πάσης φύσεων διοικητικών μέτρων που λαμβάνονται εξαιτίας πράξεων ή παραλείψεων η δίωξη των οποίων αναστέλλεται, καθώς και την άρση της απαγόρευσης ή του κωλύματος της έκδοσης επιταγών. Με δεδομένο ότι η εταιρεία θα χρειαστεί νέα χρηματοδότηση, προβλέπεται ότι το νέο δάνειο που θα χορηγηθεί μετά την αίτηση έχει στην εξόφλησή του το προνόμιο του Πτωχευτικού Κώδικα, δηλαδή προνόμιο στην εκκαθάριση. Αντίστοιχα, δεδομένου ότι η συμφωνία είναι δεσμευτική για το σύνολο των πιστωτών, το νομοσχέδιο προβλέπει δικαίωμα αποζημίωσης για τους πιστωτές που δεν έχουν συνυπογράψει τη διαδικασία.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια