Οικονομία

Κόντρα ΕΛΣΤΑΤ-ΥΠΟΙΚ για τα στατιστικά

Σε ανοικτή κόντρα έχουν οδηγηθεί ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας και ο επικεφαλής της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) Ανδρέα Γεωργίου για τις καταγγελίες του δεύτερου μέσω των Financial Times για την καθυστερημένη υποβολή των αναθεωρημένων μετρήσεων για το δημοσιονομικό έλλειμμα της περιόδου 1995-2013 εκ μέρους του υπουργείου Οικονομικών.

Χθες το βράδυ ο επικεφαλής της ΕΛΣΤΑΤ κ. Γεωργίου εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία απαντούσε σε δημοσιεύματα που τον ήθελαν υπεύθυνο για τη μη αποστολή των στοιχείων έγκαιρα. Σήμερα, ο κ. Σταϊκούρας εξέδωσε ανακοίνωση υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος και οι υπηρεσίες του λειτούργησαν άμεσα σε ό,τι τους αφορούσε.

Αναλυτικότερα, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, «σε δημοσιεύματα μερίδας του Τύπου εμφανίστηκε η είδηση ότι η Ελληνική Στατιστική Αρχή απευθύνθηκε στον πολιτικό προϊστάμενο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) σχετικά με την ανάγκη παροχής στοιχείων από το ΓΛΚ στην ΕΛΣΤΑΤ μόλις στις 15 Σεπτεμβρίου 2014, δηλαδή 15 ημέρες πριν τη λήξη της καταληκτικής προθεσμίας που είχε δώσει η Eurostat για την υποβολή των αναθεωρημένων μετρήσεων για το δημοσιονομικό έλλειμμα των δύο τελευταίων δεκαετιών (1995-2013). Επειδή τα ανωτέρω δημοσιεύματα δημιουργούν ανακριβείς εντυπώσεις, προς αποκατάσταση της αλήθειας αναφέρουμε τα εξής:

Το σχετικό αίτημα για τα απαραίτητα στοιχεία απεστάλη προς τον υπουργό Οικονομικών στις 17 Ιανουαρίου 2014 με την υπ' αριθμό πρωτοκόλλου ΓΠ-28/17.1.2014 επιστολή του προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ. Η επιστολή κοινοποιήθηκε ταυτόχρονα στη Γενική Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής του ΓΛΚ και σε έντεκα στελέχη του ΓΛΚ (όπως τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Δημοσιονομικών Στοιχείων & Μεθοδολογίας, τον προϊστάμενο Διεύθυνσης Προϋπολογισμού, την προϊσταμένη Διεύθυνσης Λογαριασμών Δημοσίου και τον προϊστάμενο του Τμήματος Μεθοδολογίας στη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Δημοσιονομικών Στοιχείων & Μεθοδολογίας).

Στη συνέχεια με την υπ' αριθμό πρωτοκόλλου ΓΠ-171/10.3.2014 επιστολή του προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ προς τον υπουργό Οικονομικών της 10ης Μαρτίου 2014 απεστάλη υπενθύμιση και εκ νέου το πλήρες αίτημα για τα αναγκαία στοιχεία. Η επιστολή κοινοποιήθηκε ταυτόχρονα  στη Γενική Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής του ΓΛΚ και στα ανωτέρω έντεκα στελέχη του ΓΛΚ, στο γενικό διευθυντή του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) και σε ένα στέλεχος του ΟΔΔΗΧ, καθώς και στον πρόεδρο του Συμβουλίου  Εμπειρογνωμόνων.

Στη συνέχεια, με την υπ' αριθμό πρωτοκόλλου Γ1-576/19.5.2014 επιστολή της προϊσταμένης της Διεύθυνσης Εθνικών Λογαριασμών της ΕΛΣΤΑΤ προς την προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισμού του ΓΛΚ και το γενικό διευθυντή του ΟΔΔΗΧ της 19ης Μαΐου 2014 απεστάλη υπενθύμιση και εκ νέου το πλήρες αίτημα για τα στοιχεία. Η επιστολή κοινοποιήθηκε ταυτόχρονα και σε υψηλόβαθμα στελέχη του ΓΛΚ και του ΟΔΔΗΧ, καθώς και στις αρμόδιες Διευθύνσεις της Eurostat. Η επιστολή προωθήθηκε περαιτέρω από τον πρόεδρο της ΕΛΣΤΑΤ στον υπουργό Οικονομικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Με την υπ' αριθμό πρωτοκόλλου ΓΠ-510/15.7.2014 επιστολή του προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ προς τον υπουργό Οικονομικών της 15ης Ιουλίου 2014 απεστάλη εκ νέου το πλήρες αίτημα για τα αναγκαία στοιχεία. Η επιστολή κοινοποιήθηκε ταυτόχρονα στη Γενική Γραμματέα του υπουργείου Οικονομικών, στο γενικό γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής του ΓΛΚ και σε τρία στελέχη του ΓΛΚ (συμπεριλαμβανομένων των προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισμού, Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Δημοσιονομικών Στοιχείων & Μεθοδολογίας και Τμήματος Μεθοδολογίας στην ανωτέρω Διεύθυνση) καθώς και στο γενικό διευθυντή του ΟΔΔΗΧ και σε ένα στέλεχος του φορέα αυτού.

Επίσης στο διάστημα Φεβρουαρίου-Αυγούστου 2014, πέραν πολλών άλλων επικοινωνιών, έλαβαν χώρα πολλαπλές συναντήσεις μεταξύ αντιπροσώπων της ΕΛΣΤΑΤ και του ΓΛΚ (τρεις εξ αυτών παρουσία αντιπροσώπων της Eurostat), και μια όπου αντιπρόσωποι της Eurostat επισκέφτηκαν στελέχη του ΓΛΚ, κατά τις οποίες συζητήθηκε το αίτημα για τα αναγκαία στοιχεία προκειμένου η ΕΛΣΤΑΤ να προβεί στον αξιόπιστο επανυπολογισμό, εντός των προθεσμιών του Κανονισμού 549/2013, της χρονολογικής σειράς 1995-2013 των δημοσιονομικών στατιστικών της χώρας.

Ως συμπέρασμα, δεν υπήρξε, ούτε θα μπορούσε να υπάρχει, οποιαδήποτε έλλειψη ενημέρωσης της πολιτικής ηγεσίας του ΓΛΚ ως προς το σημαντικό αυτό θέμα της παροχής στοιχείων προς την ΕΛΣΤΑΤ για τον υπολογισμό και υποβολή στη Eurostat των δημοσιονομικών στοιχείων της περιόδου 1995-2013, η οποία ούτως ή άλλως προβλέπεται στο νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό (EE 549/2013, άρθρο 3 και παράρτημα Β). O νέος Κανονισμός θεσπίζει το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών 2010 (ΕΣΛ 2010) και ισχύει άμεσα σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Η ανακοίνωση του κ. Χρ. Σταϊκούρα

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), την 01.10.2014, σχετικά με την καθυστέρηση παροχής στοιχείων από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) στην ΕΛΣΤΑΤ, υπογραμμίζονται τα εξής:

«1ον. Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών (πολιτικός προϊστάμενος όλων των οργανικών μονάδων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής και του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) / ΦΕΚ Β' 2105, 09.07.2012) παρέλαβε 2 επιστολές από τον πρόεδρο της ΕΛΣΤΑΤ: στις 15 Σεπτεμβρίου 2014 και στις 20 Σεπτεμβρίου 2014. Η λοιπή αλληλογραφία του προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ αφορά τον ίδιο και τους παραλήπτες των επιστολών του, τους οποίους ο ίδιος κάθε φορά προσδιόριζε.

2ον. Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, με απόφασή του, προχώρησε άμεσα, στις 26 Αυγούστου 2014, κατόπιν ηλεκτρονικών επιστολών του υπουργού Οικονομικών της 30ής Ιουλίου 2014 και 22ης Αυγούστου 2014, στη "Σύσταση, συγκρότηση και ορισμό μελών Ομάδας Εργασίας για τη συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων περιόδου 1995-2013".

Η απόφαση μάλιστα αναφέρει ότι η Ομάδα Εργασίας καλείται "να διεκπεραιώσει [το έργο της] σε εύλογο χρόνο".

Συνεπώς, οι επιστολές του προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ προς τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών έπονται της ημερομηνίας σύστασης της Ομάδας Εργασίας.

3ον. Επιστολή της Ομάδας Εργασίας προς την ΕΛΣΤΑΤ, στις 25 Σεπτεμβρίου 2014, η οποία κοινοποιήθηκε στον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, αναφέρει ότι "τα στοιχεία που σας εστάλησαν στις 10.09.2014 και στις 18.09.2014 αποτελούν προϊόν πολύμηνης εργασίας των υπηρεσιών του ΓΛΚ και του ΟΔΔΗΧ. Η Ομάδα Εργασίας, που συνεστήθη με την αριθ. 2/66793/0004/26.08.2014 Απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, ανέλαβε το συντονισμό για τη συγκέντρωση, επεξεργασία, αποτύπωση και αποστολή τους".

Η τήρηση της θεσμικής τάξης αποτελεί διαρκές χρέος όλων μας. Η επιλεκτική εφαρμογή της δεν έχει παραχωρηθεί ως δικαίωμα σε κανέναν», καταλήγει η ανακοίνωση.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια