Οικονομία

Συνταγματικές οι περικοπές υπαλλήλων του ΥΠΟΙΚ από το ΣτΕ

Σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, κρίθηκαν συνταγματικές οι περικοπές των υπαλλήλων του υπουργείου Οικονομικών. Ωστόσο, στην απόφασή της η Ολομέλεια του ανωτάτου δικαστηρίου διευκρινίζει ότι «δεν αποκλείει αντίθετη κρίση του δικαστηρίου για τυχόν μέλλουσες μειώσεις που ενδεχομένως να οδηγούσαν σε περαιτέρω υποβάθμιση του επιπέδου διαβίωσης».

Πιο συγκεκριμένα στην ολομέλεια του ΣτΕ συζητήθηκε η αίτηση ακύρωσης υπαλλήλων του υπουργείου Οικονομικών που ζητούσαν να κριθούν αντισυνταγματικές οι περικοπές στους μισθούς τους από 1ης Ιανουαρίου του 2012 βάσει μνημονίου. Όπως επεσήμαιναν μεταξύ άλλων οι υπάλληλοι του ΥΠΟΙΚ οι αποδοχές τους περικόπηκαν την τελευταία διετία κατά 25% και συνολικά έχουν υποστεί μειώσεις 60% από τότε που επιβλήθηκε η μνημονιακή πολιτική.

Ωστόσο, η Ολομέλεια του ανώτατου δικαστηρίου έκρινε ότι επιδιώχθηκε μείωση κρατικών δαπανών και ο εξορθολογισμός του μισθολογικού κόστους για λόγους δημοσίου συμφέροντος που δικαιολογούν την θέσπιση των μέτρων λόγω οικονομικής κρίσης.

Συγκεκριμένα το ΣτΕ έκρινε ότι:

- Δεν παραβιάζονται οι συνταγματικές διατάξεις που αφορούν την ισότητα, την προστατευόμενη εμπιστοσύνη, την αναλογικότητα, την αξιοπρεπή διαβίωση, την οργάνωση της δημόσιας διοίκησης ούτε οι διατάξεις του πρώτου πρόσθετου πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ για τα περιουσιακά δικαιώματα.

- Με τη χορήγηση πρόσθετων επιδομάτων (ΔΗΒΕΕΤ) δημιουργήθηκε ένα οιωνοί ειδικό μισθολόγιο για τους συγκεκριμένους υπαλλήλους με ουσιώδη μισθολογική διαφοροποίηση από τους υπόλοιπους και η κατάργηση του ΔΗΒΕΕΤ δεν παραβιάζει την αρχή της ισότητας.

- Οι περικοπές επί του παρόντος δεν επιβαρύνουν τους αιτούντες σε βαθμό που θα προσέβαλε την αξιοπρεπή τους διαβίωση, αφού δεν μειώθηκε ο βασικός τους μισθός.

- Απορρίπτει τους ισχυρισμούς ότι οι επίδικες ρυθμίσεις είναι αντισυνταγματικές επειδή ορισμένοι βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική θέση λόγω υψηλών δανείων ή αυξημένων οικονομικών υποχρεώσεων.

Σχόλια