Οικονομία

Μείωση τζίρου για 15 από τους 24 βιομηχανικούς κλάδους

Μόνο οι επιχειρήσεις των εννέα από τους 24 βιομηχανικούς κλάδους της χώρας έχουν καταφέρει να αυξήσουν τον κύκλο εργασιών τους το δωδεκάμηνο Αυγούστου 2013 - Ιουλίου 2014, καθώς η ασθενική ζήτηση στην εσωτερική αγορά αντισταθμίζει τα οφέλη που επιτυγχάνονται σε αγορές του εξωτερικού.


Ωστόσο, η ποσοστιαία μεταβολή του συνολικού βιομηχανικού κύκλου εργασιών κατά το τρέχον έτος εμφανίζεται σχετικά βελτιωμένη, με επιβράδυνση της πτώσης του, όπως προκύπτει από τα διαθέσιμα στοιχεία που αφορούν τους πρώτους επτά μήνες του 2014.Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το τρέχον έτος, ο δείκτης του συνολικού κύκλου εργασιών της ελληνικής μεταποιητικής βιομηχανίας παρουσίασε, ως γνωστόν, μείωση κατά 4,1% τον Ιανουάριο (έναντι μείωσης 9,7% τον Ιανουάριο του 2013), κατά 0,3% τον Φεβρουάριο (έναντι μείωσης 8,1% τον Φεβρουάριο του 2013), κατά 1,4% τον Μάρτιο (έναντι μείωσης 10,8% τον Μάρτιο του 2013), κατά 10,0% τον Απρίλιο (έναντι μείωσης 4,8% τον Απρίλιο του 2013) και κατά 5,6% τον Μάιο (έναντι αύξησης 0,4% τον Μάιο του 2013). Αντιθέτως, παρουσίασε αύξηση κατά 11,6% τον Ιούνιο (έναντι μείωσης 6,1% τον Ιούνιο του 2013) και κατά 0,2% τον Ιούλιο (έναντι αύξησης 3,1% τον Ιούλιο του 2013).Στο δωδεκάμηνο Αυγούστου 2013 - Ιουλίου 2014 ο συνολικός κύκλος εργασιών της ελληνικής μεταποιητικής βιομηχανίας παρουσιάζει μείωση κατά 4,6%, έναντι αντίστοιχης μείωσης 1,0% το δωδεκάμηνο Αυγούστου 2012 - Ιουλίου 2013. Δεδομένου ότι είχε καταγραφεί σημαντική πτώση τους τελευταίους μήνες του 2013, τα στοιχεία αυτά υποδηλώνουν επιβράδυνση της πτώσης του κύκλου εργασιών της βιομηχανίας κατά το τρέχον έτος.

Η εξέλιξη αυτή αντανακλά τη σχετική σταθεροποίηση των τιμών και των εσόδων ορισμένων βασικών κλάδων, αλλά και τη βελτίωση των επιδόσεων σειράς άλλων κλάδων που μπόρεσαν να αυξήσουν εκ νέου τον όγκο της παραγωγής τους. Εκτός των εννέα κλάδων που αύξησαν τα έσοδά τους, άλλοι επτά κλάδοι εμφανίζουν επιβράδυνση της πτωτικής πορείας των εσόδων τους, με αποτέλεσμα οι δύο στους τρεις κλάδους να εμφανίζουν βελτιωμένη ποσοστιαία μεταβολή των εσόδων τους σε ετήσια βάση.

Οριακή, έστω, αύξηση του τζίρου τους το δωδεκάμηνο Αυγούστου 2013 - Ιουλίου 2014 εμφανίζουν οι (εννέα συνολικά) κλάδοι του χάρτου, των χημικών, των φαρμάκων, των πλαστικών, των μη μεταλλικών ορυκτών, των ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, των μηχανοκίνητων οχημάτων, των επίπλων και των λοιπών, διαφόρων προϊόντων.


Αναλυτικότερα, η εξέλιξη του κύκλου εργασιών ανά κλάδο κατά τους επτά πρώτους μήνες του 2014, αλλά και κατά το δωδεκάμηνο Αυγούστου 2013 - Ιουλίου 2014, έχει ως εξής:- Τρόφιμα: -1,7% τον Ιανουάριο (+5,3% τον ίδιο μήνα του 2013), +0,4% τον Φεβρουάριο (-5,2%), -5,3% τον Μάρτιο (-3,3%), -8,9% τον Απρίλιο (+11,6%), -0,7% τον Μάιο (-14,2%), -0,8% τον Ιούνιο (-5,1%), -2,0% τον Ιούλιο (+1,6%) και συνολικά -3,0% το δωδεκάμηνο Αυγούστου 2013 - Ιουλίου 2014 (-2,8% το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο), σε επίπεδα που είναι κατά 0,9% υψηλότερα από τον κύκλο εργασιών του κλάδου το έτος 2005.


- Ποτά: +0,9% τον Ιανουάριο (-3,8% τον ίδιο μήνα του 2013), +6,2% τον Φεβρουάριο (-9,6%), +1,0% τον Μάρτιο (-6,6%), -5,2% τον Απρίλιο (+3,5%), -6,2% τον Μάιο (+0,4%), -0,2% τον Ιούνιο (-13,8%), -0,3% τον Ιούλιο (-10,5%) και συνολικά -3,8% το δωδεκάμηνο Αυγούστου 2013 - Ιουλίου 2014 (-9,3% το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο), σε επίπεδα που είναι κατά 19,8% χαμηλότερα από τον κύκλο εργασιών του κλάδου το έτος 2005.


- Καπνός: -6,8% τον Ιανουάριο (-8,7% τον ίδιο μήνα του 2013), +5,8% τον Φεβρουάριο (-7,3%), -6,4% τον Μάρτιο (-8,5%), -9,7% τον Απρίλιο (+12,0%), +2,2% τον Μάιο (-7,6%), +4,7% τον Ιούνιο (-5,5%), -11,8% τον Ιούλιο (+21,9%) και συνολικά -1,3% το δωδεκάμηνο Αυγούστου 2013 - Ιουλίου 2014 (-6,1% το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο), σε επίπεδα που είναι κατά 27,5% χαμηλότερα από τον κύκλο εργασιών του κλάδου το έτος 2005.


- Κλωστοϋφαντουργικές ύλες: -17,4% τον Ιανουάριο (+4,4% τον ίδιο μήνα του 2013), -8,1% τον Φεβρουάριο (-1,8%), -14,0% τον Μάρτιο (-9,2%), -9,9% τον Απρίλιο (+12,1%), -6,1% τον Μάιο


(-13,5%), -8,3% τον Ιούνιο (-10,3%), -9,3% τον Ιούλιο (-1,2%) και συνολικά -9,4% το δωδεκάμηνο Αυγούστου 2013 - Ιουλίου 2014 (-5,7% το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο), σε επίπεδα που είναι κατά 70,2% χαμηλότερα από τον κύκλο εργασιών του κλάδου το έτος 2005.- Ενδύματα: -0,6% τον Ιανουάριο (+13,4% τον ίδιο μήνα του 2013), -5,8% τον Φεβρουάριο (+14,4%), -13,8% τον Μάρτιο (-5,6%), -20,0% τον Απρίλιο (+20,0%), -6,1% τον Μάιο (+7,1%),-15,6% τον Ιούνιο (-4,8%), -9,7% τον Ιούλιο (-7,6%) και συνολικά -4,9% το δωδεκάμηνο Αυγούστου 2013 - Ιουλίου 2014 (-4,0% το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο), σε επίπεδα που είναι κατά 60,6% χαμηλότερα από τον κύκλο εργασιών του κλάδου το έτος 2005.


- Δέρμα και υπόδηση: -29,3% τον Ιανουάριο (-1,4% τον ίδιο μήνα του 2013), +31,3% τον Φεβρουάριο (-42,9%), -13,8% τον Μάρτιο (-28,7%), -7,7% τον Απρίλιο (+0,2%), -4,0% τον Μάιο (+12,6%), -30,1% τον Ιούνιο (+64,3%), -29,7% τον Ιούλιο (+70,7%) και συνολικά -5,9% το δωδεκάμηνο Αυγούστου 2013 - Ιουλίου 2014 (-24,2% το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο), σε επίπεδα που είναι κατά 76,2% χαμηλότερα από τον κύκλο εργασιών του κλάδου το έτος 2005.- Ξύλο: -38,6% τον Ιανουάριο (-28,1% τον ίδιο μήνα του 2013), -30,2% τον Φεβρουάριο (-23,6%), -7,3% τον Μάρτιο (+20,2%), -39,4% τον Απρίλιο (-13,3%), -28,0% τον Μάιο (-34,1%), -12,2% τον Ιούνιο (-38,5%), -16,2% τον Ιούλιο (-35,4%) και συνολικά -30,4% το δωδεκάμηνο Αυγούστου 2013 - Ιουλίου 2014 (-23,5% το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο), σε επίπεδα που είναι κατά 78,9% χαμηλότερα από τον κύκλο εργασιών του κλάδου το έτος 2005.


- Χαρτί: -3,0% τον Ιανουάριο (+1,9% τον ίδιο μήνα του 2013), -0,9% τον Φεβρουάριο (+3,8%), +5,3% τον Μάρτιο (-10,4%), +2,0% τον Απρίλιο (+13,2%), +8,1% τον Μάιο (-9,7%), +8,5% τον Ιούνιο (-4,4%), +2,9% τον Ιούλιο (+3,7%) και συνολικά +1,0% το δωδεκάμηνο Αυγούστου 2013 - Ιουλίου 2014 (-2,9% το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο), σε επίπεδα που είναι κατά 1,4% υψηλότερα από τον κύκλο εργασιών του κλάδου το έτος 2005.


- Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων:-5,3% τον Ιανουάριο (-11,2% τον ίδιο μήνα του 2013), +18,8% τον Φεβρουάριο (-15,8%), -0,4% τον Μάρτιο (-16,8%), -13,3% τον Απρίλιο (+3,3%), +2,4% τον Μάιο (-9,7%), +0,9% τον Ιούνιο (-14,7%), -0,4% τον Ιούλιο (-9,7%) και συνολικά -3,4% το δωδεκάμηνο Αυγούστου 2013 - Ιουλίου 2014 (-10,2% το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο) σε επίπεδα που είναι κατά 56,8% χαμηλότερα από τον κύκλο εργασιών του κλάδου το έτος 2005.


- Παράγωγα πετρελαίου: -7,0% τον Ιανουάριο (-17,7% τον ίδιο μήνα του 2013), +0,2% τον Φεβρουάριο (-9,6%), -0,7% τον Μάρτιο (-9,8%), -11,2% τον Απρίλιο (-17,0%), -12,5% τον Μάιο (+21,6%), +25,2% τον Ιούνιο (0,0%), +2,2% τον Ιούλιο (+13,2%) και συνολικά -5,9% το δωδεκάμηνο Αυγούστου 2013 - Ιουλίου 2014 (+6,4% το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο), σε επίπεδα που είναι κατά 88,0% υψηλότερα από τον κύκλο εργασιών του κλάδου το έτος 2005.- Χημικά: +2,3% τον Ιανουάριο (-3,3% τον ίδιο μήνα του 2013), +6,9% τον Φεβρουάριο (-5,2%), -2,4% τον Μάρτιο (-4,8%), -6,8% τον Απρίλιο (+12,5%), -0,8% τον Μάιο (-5,3%), +10,6% τον Ιούνιο (-4,1%), +5,2% τον Ιούλιο (+1,5%) και συνολικά +2,0% το δωδεκάμηνο Αυγούστου 2013 - Ιουλίου 2014 (-2,3% το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο), σε επίπεδα που είναι κατά 13,1% χαμηλότερα από τον κύκλο εργασιών του κλάδου το έτος 2005.- Φάρμακα: -9,1% τον Ιανουάριο (+23,9% τον ίδιο μήνα του 2013), +1,5% τον Φεβρουάριο (+8,6%), -14,1% τον Μάρτιο (+6,0%), -10,0% τον Απρίλιο (+32,7%), +9,2% τον Μάιο (-8,6%), -7,4% τον Ιούνιο (+7,5%), +3,4% τον Ιούλιο (+9,1%) και συνολικά +1,3% το δωδεκάμηνο Αυγούστου 2013 - Ιουλίου 2014 (+7,1% το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο), σε επίπεδα που είναι κατά 35,8% υψηλότερα από τον κύκλο εργασιών του κλάδου το έτος 2005.- Πλαστικά: -2,1% τον Ιανουάριο (+9,3% τον ίδιο μήνα του 2013), +5,6% τον Φεβρουάριο (+7,6%), +2,3% τον Μάρτιο (-15,4%), -3,4% τον Απρίλιο (+11,5%), +4,0% τον Μάιο (-7,5%), +1,9% τον Ιούνιο (-8,4%), +1,8% τον Ιούλιο (+6,9%) και συνολικά +1,7% το δωδεκάμηνο Αυγούστου 2013 - Ιουλίου 2014 (-1,3% το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο), σε επίπεδα που είναι κατά 4,0% χαμηλότερα από τον κύκλο εργασιών του κλάδου το έτος 2005.


- Μη μεταλλικά ορυκτά: +7,5% τον Ιανουάριο (+19,6% τον ίδιο μήνα του 2013), +10,4% τον Φεβρουάριο (+11,5%), +18,6% τον Μάρτιο (-17,1%), -5,5% τον Απρίλιο (+15,1%), +18,5% τον Μάιο(-23,6%), +8,1% τον Ιούνιο (-0,2%), -1,8% τον Ιούλιο (-5,5%) και συνολικά +5,5% το δωδεκάμηνο Αυγούστου 2013 - Ιουλίου 2014 (-7,0% το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο), σε επίπεδα που είναι κατά 60,7% χαμηλότερα από τον κύκλο εργασιών του κλάδου το έτος 2005.- Βασικά μέταλλα: +1,9% τον Ιανουάριο (-10,7% τον ίδιο μήνα του 2013), -8,2% τον Φεβρουάριο (-17,8%), +1,5% τον Μάρτιο (-18,8%), -8,0% τον Απρίλιο (+9,0%), +0,5% τον Μάιο (-20,1%), +1,7% τον Ιούνιο (-19,8%), -5,0% τον Ιούλιο (-12,9%) και συνολικά -5,5% το δωδεκάμηνο Αυγούστου 2013 - Ιουλίου 2014 (-14,7% το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο), σε επίπεδα που είναι κατά 13,0% χαμηλότερα από τον κύκλο εργασιών του κλάδου το έτος 2005.- Μεταλλικά προϊόντα: -9,6% τον Ιανουάριο (-10,6% τον ίδιο μήνα του 2013), +2,6% τον Φεβρουάριο (-9,4%), +7,2% τον Μάρτιο (-29,1%), -10,2% τον Απρίλιο (-2,7%), +8,5% τον Μάιο (-22,5%), -6,1% τον Ιούνιο (-13,3%), +9,8% τον Ιούλιο (-21,0%) και συνολικά -4,6% το δωδεκάμηνο Αυγούστου 2013 - Ιουλίου 2014 (-15,9% το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο), σε επίπεδα που είναι κατά 37,0% χαμηλότερα από τον κύκλο εργασιών του κλάδου το έτος 2005.- Ηλεκτρονικά και οπτικά προϊόντα: +95,5% τον Ιανουάριο (-7,5% τον ίδιο μήνα του 2013), +68,7% τον Φεβρουάριο (-4,6%), +25,9% τον Μάρτιο (+0,8%), +33,3% τον Απρίλιο (+23,1%), +103,3% τον Μάιο (-39,3%), +63,4% τον Ιούνιο (-31,7%), -22,8% τον Ιούλιο (+43,5%) και συνολικά +44,0% το δωδεκάμηνο Αυγούστου 2013 - Ιουλίου 2014 (-6,2% το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο), σε επίπεδα που είναι κατά 54,6% χαμηλότερα από τον κύκλο εργασιών του κλάδου το έτος 2005.


- Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός: -19,5% τον Ιανουάριο (+6,4% τον ίδιο μήνα του 2013), -37,4% τον Φεβρουάριο (+8,0%), -16,9% τον Μάρτιο (-20,9%), -36,9% τον Απρίλιο (+3,7%), -1,8% τον Μάιο (-33,9%), -18,2% τον Ιούνιο (-26,5%), -5,0% τον Ιούλιο (-18,9%) και συνολικά -28,0% το δωδεκάμηνο Αυγούστου 2013 - Ιουλίου 2014 (-5,3% το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο), σε επίπεδα που είναι κατά 38,2% χαμηλότερα από τον κύκλο εργασιών του κλάδου το έτος 2005.- Μηχανήματα: +21,5% τον Ιανουάριο (-23,8% τον ίδιο μήνα του 2013), +8,7% τον Φεβρουάριο (-23,9%), +17,7% τον Μάρτιο (-13,7%), -17,4% τον Απρίλιο (+15,1%), -28,7% τον Μάιο (+2,6%), -16,5% τον Ιούνιο (-26,8%), -11,2% τον Ιούλιο (-8,4%) και συνολικά -10,2% το δωδεκάμηνο Αυγούστου 2013 - Ιουλίου 2014 (-1,8% το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο), σε επίπεδα που είναι κατά 36,4% χαμηλότερα από τον κύκλο εργασιών του κλάδου το έτος 2005.


- Μηχανοκίνητα οχήματα: +84,6% τον Ιανουάριο (-16,6% τον ίδιο μήνα του 2013), +19,3% τον Φεβρουάριο (-32,5%), +9,6% τον Μάρτιο (-11,7%), -24,7% τον Απρίλιο (+17,1%), -8,9% τον Μάιο(+15,3%), +11,2% τον Ιούνιο (-1,0%), -6,1% τον Ιούλιο (+22,5%) και συνολικά +5,4% το δωδεκάμηνο Αυγούστου 2013 - Ιουλίου 2014 (-14,0% το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο), σε επίπεδα που είναι κατά 56,7% χαμηλότερα από τον κύκλο εργασιών του κλάδου το έτος 2005.


- Λοιπός εξοπλισμός μεταφορών: -1,9% τον Ιανουάριο (-24,8% τον ίδιο μήνα του 2013), -2,1% τον Φεβρουάριο (-20,8%), +5,5% τον Μάρτιο (-40,0%), +1,1% τον Απρίλιο (-14,6%), +4,2% τον Μάιο (-14,3%), -5,9% τον Ιούνιο (+0,4%), +1,3% τον Ιούλιο (-5,1%) και συνολικά -3,8% το δωδεκάμηνο Αυγούστου 2013 - Ιουλίου 2014 (-34,1% το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο), σε επίπεδα που είναι κατά 79,5% χαμηλότερα από τον κύκλο εργασιών του κλάδου το έτος 2005.- Έπιπλα: +10,1% τον Ιανουάριο (-22,0% τον ίδιο μήνα του 2013), +10,9% τον Φεβρουάριο (-26,8%), -2,1% τον Μάρτιο (-35,6%), +2,8% τον Απρίλιο (-10,1%), +19,1% τον Μάιο (-32,5%), -0,9% τον Ιούνιο (-24,6%), +0,2% τον Ιούλιο (-20,9%) και συνολικά +0,8% το δωδεκάμηνο Αυγούστου 2013 - Ιουλίου 2014 (-26,9% το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο), σε επίπεδα που είναι κατά 66,1% χαμηλότερα από τον κύκλο εργασιών του κλάδου το έτος 2005.

- Διάφορα άλλα προϊόντα: +20,6% τον Ιανουάριο (-17,7% τον ίδιο μήνα του 2013), +29,9% τον Φεβρουάριο (+5,8%), -7,4% τον Μάρτιο (-17,5%), -6,9% τον Απρίλιο (+20,5%), +17,9% τον Μάιο (-5,6%), +11,3% τον Ιούνιο (-3,6%), +10,8% τον Ιούλιο (+12,3%) και συνολικά +11,5% το δωδεκάμηνο Αυγούστου 2013 - Ιουλίου 2014 (-2,9% το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο), σε επίπεδα που είναι κατά 29,1% χαμηλότερα από τον κύκλο εργασιών του κλάδου το έτος 2005.


- Επισκευή και εγκατάσταση μηχανών: +7,1% τον Ιανουάριο (-16,3% τον ίδιο μήνα του 2013), +18,2% τον Φεβρουάριο (-21,1%), -3,3% τον Μάρτιο (-23,4%), -12,2% τον Απρίλιο (-6,2%), -2,0% τον Μάιο (-12,4%), +22,1% τον Ιούνιο (-20,4%), -8,9% τον Ιούλιο (-13,9%) και συνολικά -6,0% το δωδεκάμηνο Αυγούστου 2013 - Ιουλίου 2014 (-17,6% το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο), σε επίπεδα που είναι κατά 60,8% χαμηλότερα από τον κύκλο εργασιών του κλάδου το έτος 2005.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια