Οικονομία

Αγροτική σύσκεψη για ενισχύσεις και ΚΑΠ

Την Πέμπτη 10 Ιουλίου, και ώρα 19:30, στην αίθουσα "Μαρία Λιουδάκη" στην Ιεράπετρα, θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με θέμα "Ενιαία πρόταση για την κατανομή των ενισχύσεων της νέας ΚΑΠ-Προγραμματική Περίοδος 2015-2020".

Τα ζητήματα που θα απασχολήσουν τη σύσκεψη είναι:

? Βασικές ενισχύσεις (% από τα εθνικά κονδύλια για τις άμεσες ενισχύσεις)

? Επιλέξιμες εκτάσεις

? Νέες καλλιέργειες και νέοι δικαιούχοι που εντάσσονται στο καθεστώς της βασικής ενίσχυσης από το 2015

? Συνδεδεμένες ενισχύσεις (% επί του εθνικού κονδυλίου, προϊόντα για ένταξη)

? Ένταξη στο καθεστώς των ενισχύσεων των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων/μικροκαλλιεργητών

? Εσωτερική σύγκλιση. Εφαρμογή εθνικής ή περιφερειακής προσέγγισης (με βάση διοικητικά ή αγρονομικά κριτήρια)

? Ένταξη των νεοεισερχομένων στο επάγγελμα νέων γεωργών (ηλικία κάτω των 40) στο καθεστώς της βασικής ενίσχυσης

? Δημοσιονομική πειθαρχία/Ενισχύσεις σε σχέση με το διαθέσιμο προϋπολογισμό για τον Α' πυλώνα

? Πράσινη ενίσχυση

? Οικολογική μέριμνα/πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον

? Εθνικό απόθεμα για νεοεισερχόμενους (ανεξαρτήτου ηλικίας) στο καθεστώς της ενιαίας ενίσχυσης

? Περιοχές με φυσικούς περιορισμούς μειονεκτικές, ορεινές, νησιωτικές περιοχές

? "Ενεργός Γεωργός":

-Ορισμός (% επί των εισοδημάτων για πλήρωση των όρων)

-Κατάλογος επαγγελματικών, επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που αποκλείονται από τη λήψη άμεσων ενισχύσεων

Στη σύσκεψη έχουν κληθεί για να συμμετάσχουν ο δήμαρχος Ιεράπετρας, βουλευτές της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, ο αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου, περιφερειακοί σύμβουλοι, ο νεοεκλεγείς δήμαρχος Ιεράπετρας, επικεφαλής της Αγροτικής Επιτροπής Δήμου Ιεράπετρας, πρόεδροι και μέλη Δ.Σ. των Ενιαίων Αγροτικών Συλλόγων Ιεράπετρας και Σητείας, καθώς και πρόεδροι και μέλη Δ.Σ. των ΕΑΣ Σητείας, Μεραμβέλου και Οροπεδίου Λασιθίου.

Στη σύσκεψη θα παρευρίσκεται ο πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. της ΕΑΣ Ιεράπετρας.

Σχόλια