Οικονομία

Έκδοση εξάμηνων εντόκων γραμματίων 1,25 δισ. ευρώ την Τρίτη

Στη δημοπρασία εξάμηνων εντόκων γραμματίων του Δημοσίου θα προχωρήσει το υπουργείο Οικονομικών την ερχόμενη εβδομάδα, με στόχο την άντληση ποσού 1,25 δισ. ευρώ.

Όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Τρίτη 8 Ιουλίου.

«Την Τρίτη 8 Ιουλίου 2014 θα διενεργηθεί δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων του ελληνικού Δημοσίου, σε άυλη μορφή, ποσού 1.250 εκατομμυρίων ευρώ, λήξεως 9 Ιανουαρίου 2015», αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ.

Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Παρασκευή 11 Ιουλίου 2014 (Τ+3). Οι τόκοι των εντόκων υπολογίζονται με χρονική βάση ACT/360. 

Η δημοπρασία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους.

Επίσης, βάσει του Κανονισμού των Βασικών Διαπραγματευτών παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών, τόσο κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, όσο και κατά το χρονικό διάστημα των 2 εργάσιμων ημερών μετά το τέλος αυτής, και μέχρι ώρας 12:00 μ.μ. της δεύτερης εργάσιμης ημέρας. Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα ικανοποιηθούν στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price) μέχρι συνολικού ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού για κάθε μία από τις παραπάνω δύο περιπτώσεις. Για τα έντοκα γραμμάτια δε θα δοθεί καμία προμήθεια.

Όπως σημειώνει το in.gr, στην προηγούμενη έκδοση εντόκων γραμματίων 26 εβδομάδων ύψους 1,25 δισ. ευρώ στις 10 Ιουνίου ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) δανείστηκε συνολικά 2 δισ. ευρώ (μαζί με τις συμπληρωματικές προσφορές) με το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 2,15%, έναντι επιτοκίου 2,70% στην αντίστοιχη έκδοση του Μαΐου.

Η έκδοση των εξάμηνων εντόκων γραμματίων του Ιουνίου είχε υπερκαλυφθεί κατά 2,70 φορές, όταν εκείνη του Μαΐου είχε υπερκαλυφθεί κατά 2,65 φορές.

Αναλυτές της αγοράς ομολόγων δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας να υποχωρήσει ακόμη και κάτω του 2% στην έκδοση της προσεχούς Τρίτης ειδικά εάν ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους έχει ανοίξει μέχρι τότε το βιβλίο προσφορών για το 3ετές ομόλογο.

Το 3ετές ομόλογο αναμένεται να τιμολογηθεί μεταξύ 2,9% και 3,1% συμπιέζοντας σε χαμηλότερα επίπεδα τις αποδόσεις των εντόκων γραμματίων 26 και 13 εβδομάδων.

Όπως αναφέρει το in.gr, από την αποκλιμάκωση που έχουν καταγράψει τα επιτόκια εντόκων γραμματίων μετά τον Απρίλιο ο προϋπολογισμός έχει συνολικό όφελος 200 εκατ. ευρώ.

Σχόλια