Οικονομία

Τόπος ευλογημένος

Το νησί της Κρήτης μπορεί και πρέπει να θεωρείται ένας τόπος ευλογημένος και παράλληλα τυχερός. Δεδομένης της γεωγραφικής θέσης και του κλίματος, η Κρήτη οφείλει να μετατραπεί σε έναν ποιοτικό τόπο κατάλληλο για κάθε είδους επένδυση (αγροτική, τουριστική, εμπορική, ενεργειακή κ.τ.λ.).

Του Κωνσταντίνου Προκοπάκη*

Προϋπόθεση για αυτή τη μετατροπή είναι η προσπάθεια για μια ανεξάρτητη οικονομική ενίσχυση και σωστή διαχείριση πόρων (προερχόμενων από πηγές ιδιωτικής είτε δημόσιας μορφής), ούτως ώστε να μην υπάρχει καθυστέρηση λόγω - δυστυχώς ακόμα - γραφειοκρατικών εμποδίων.

Ο αγροτικός τομέας χρήζει άμεσης και σοβαρής επέμβασης στο κομμάτι της μελέτης για καινοτομία, της αναδιάρθρωσης της ήδη υπάρχουσας καλλιέργειας, καθώς επίσης στο σημαντικότατο κομμάτι της εξωστρέφειας, μάρκετινγκ, εξαγωγικών διαδικασιών κ.τ.λ.

Μια γενική πρόταση θα μπορούσε να περιλαμβάνει τη σύσταση τμήματος ή οργανισμού, το οποίο θα προσφέρει οικονομοτεχνική/γεωπονική μελέτη για υπάρχουσες ή καινοτόμες καλλιέργειες. Επίσης, στην πρόταση αυτή μπορεί να αποτελέσει σπουδαίο βοήθημα η δημιουργία τμήματος δωρεάν ενημέρωσης για αγρότες πάνω σε θέματα τεχνικά (γεωπονικά, καινοτομίες κ.τ.λ.), οικονομικά (δάνεια, επιδοτήσεις κ.τ.λ.), καθώς και για συμβουλευτικές υπηρεσίες (εξωστρέφεια, μάρκετινγκ, σχεδιασμός στρατηγικής εξαγωγών κ.τ.λ.).

Στον τουριστικό τομέα, το μοναδικό σημείο για το οποίο κάποιος μπορεί να είναι σίγουρος είναι η ολοένα αυξανόμενη ζήτηση ως προορισμός. Η ανάπτυξη μιας σωστής και ποιοτικής βάσης για την τουριστική οικονομία μπορεί να θεωρηθεί ως ένας κύριος στόχος που πρέπει να επιτευχθεί τόσο από τον ιδιωτικό τομέα όσο κι από το δημόσιο. Η ανάγκη για μια σωστή και μελετημένη τουριστική διαφήμιση για την Κρήτη σε παγκόσμιο επίπεδο δεν παύει να χρειάζεται επειδή υπάρχει αυξανόμενη ζήτηση. Αντιθέτως, πρέπει να είναι συνεχής και να περιλάβει επιτέλους το τουριστικό προϊόν και για τους χειμερινούς μήνες, οι οποίοι αποτελούν μια διαφορετική αλλά συνάμα υπέροχη εμπειρία για τον κάθε επισκέπτη του νησιού της Κρήτης.

Ένα άλλο πολύ βασικό κομμάτι για την ανάπτυξη της τοπικής και εθνικής οικονομίας είναι η συμβολή και η συμμετοχή ιδιωτικών φορέων στη νεανική επιχειρηματικότητα (startups). Χαρακτηριστικό παράδειγμα μια πιθανή συμμετοχή ενός τοπικού τραπεζικού οργανισμού σε μια νέα επιχειρηματική κίνηση, η οποία με το σωστό σχεδιασμό και υλοποίηση μπορεί να αποφέρει αμοιβαία οφέλη.

Η συγκεκριμένη πρόταση μπορεί να εφαρμοστεί επιτυχώς όχι μόνο στην νέα τοπική επιχειρηματικότητα, αλλά και στην ήδη υπάρχουσα και "λαβωμένη" τοπική, εμπορική, αγροτική και σε ορισμένες περιπτώσεις τουριστική κοινότητα.
Ανακεφαλαιώνοντας, η ανάγκη για ένα δυναμικό και αυτόνομο σύμμαχο αποτελεί μονόδρομο για την τοπική επιχειρηματικότητα ανεξαρτήτως τομέα. Η παρουσία και η εμπειρία της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας τα τελευταία 20 χρόνια αποτελούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την αναδιοργάνωση και την απαραίτητη επέμβαση στην τοπική επιχειρηματική κοινότητα.  

* Ο Κωνσταντίνος Προκοπάκης είναι ιδιωτικός υπάλληλος, υποψήφιος για το Δ.Σ. της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας.

Σχόλια