Οικονομία

Ραγδαίες εξελίξεις στη Hellenic Seaways

Ραγδαίες εξελίξεις φαίνεται πως δρομολογούνται στη Hellenic Seaways (HSW) μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που δίνει "πράσινο φως" για πωλήσεις πλοίων του στόλου της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση ελήφθη μετά και από την απροθυμία του μεγαλομετόχου Emanuele Grimaldi, ο οποίος μέσω της Minoan ελέγχει το 33% περίπου της ακτοπλοϊκής, να συμμετάσχει σε αύξηση κεφαλαίου.

Αντιθέτως η πλευρά Grimaldi όπως αποτυπώνεται στις ετήσιες εκθέσεις του ομίλου έχει εγγεγραμμένη τη συμμετοχή της αυτή ως περιουσιακό στοιχείο προς πώληση. Έτσι, αποφασίστηκε μεταξύ των μετόχων, δηλαδή του ομίλου Grimaldi και της Τράπεζας Πειραιώς, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το capital.gr, κατόπιν παρουσίασης επιχειρηματικού σχεδίου της Πειραιώς στο Διοικητικό Συμβούλιο της HSW, να κρατηθούν κυρίως τα ταχύπλοα επιβατηγά και μικρός αριθμός συμβατικών πλοίων ενώ τα υπόλοιπα να εξεταστεί η δυνατότητα όπως διατεθούν προς πώληση προκειμένου να μειωθεί ο τραπεζικός δανεισμός και να βελτιωθεί ο ισολογισμός της εταιρείας.

Ήδη η Hellenic Seaways κατά τη διάρκεια της χρήσης του 2013 πούλησε τα πλοία "Hellenic Master" και "Hellenic Trader" σε μια συναλλαγή από την οποία προέκυψε και ζημία από πώληση παγίων 2,384 εκατ. ευρώ. Ωστόσο εκτός του κατά πόσον θα υπάρξουν αγοραστές και σε τι τιμές θα γίνει η συναλλαγή, γεννάται ζήτημα και για το πώς και με ποια πλοία θα καλυφθούν οι ανάγκες των όποιων γραμμών χρειαστούν μεταβολές αφού τα ταχύπλοα δεν αναμένεται να είναι δρομολογημένα πέραν των καλοκαιρινών μηνών εξαιτίας του πολύ υψηλού κόστους καυσίμων με το οποίο λειτουργούν. Ούτως ή άλλως τα γρήγορα αυτά πλοία αποδρομολογούνται κατά το μεγαλύτερο μέρος του έτους.

Σημειώνεται ότι η Hellenic ελέγχει στόλο 19 πλοίων κάποια από τα οποία παρέμειναν δεμένα φέτος, και όχι για λόγους ετήσιας συντήρησης. Ενδεχομένως πάντως, σημειώνουν πηγές από τον Πειραιά, οι όποιες ανάγκες προκύψουν να καλυφθούν από τις άλλες εταιρείες «εφόσον βέβαια τα δρομολόγια κριθούν βιώσιμα».

Ο όμιλος της Hellenic Seaways το 2013 παρουσίασε ζημιές μετά από φόρους 52,8 εκατ. ευρώ έναντι 34,9 εκατ. το 2012. Τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν σε σημαντικό βαθμό από μη επαναλαμβανόμενα έξοδα όπως οι απομειώσεις της λογιστικής αξίας των πλοίων του ομίλου οι οποίες ανήλθαν σε 21 εκατ. περίπου. Επίσης μέρος των μακροπρόθεσμων δανείων της HSW εμφανίζεται πλέον στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις δεδομένου ότι δεν πληρούνταν όροι των σχετικών δανειακών συμβάσεων όσον αφορά στην εξυπηρέτηση των δανείων. Έτσι το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του ομίλου της Hellenic Seaways στα τέλη Δεκεμβρίου ανερχόταν σε 192,7 εκατ. ευρώ ενώ το σύνολο των υποχρεώσεών του στα 202,7 εκατ. σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Hellenic Seaways.

Η αξία του στόλου της, όπως συνάγεται από την αξία των ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων, ανέρχεται στα 267,045 εκατ., ενώ όπως σημειώνουν οι ορκωτοί λογιστές «για εξασφάλιση δανειακών υποχρεώσεων υπολοίπου την 164,128 εκατ. υφίστανται ναυτικές υποθήκες επί ορισμένων πλοίων του ομίλου συνολικού ποσού 267,233 εκατ.».

Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά η διοίκηση του ομίλου στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, από την προηγούμενη χρήση, αυτή του 2012, έχει δρομολογήσει μέτρα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ρευστότητας. Έχει, όπως σημειώνει, πραγματοποιήσει σειρά επαφών με τις δανείστριες τράπεζες προκειμένου να συμφωνηθεί αναδιάρθρωση των όρων αποπληρωμής του συνόλου του μακροπρόθεσμου δανεισμού και λήψη νέας χρηματοδότησης, η θετική έκβαση των οποίων θα ενισχύσει τη ρευστότητά της λόγω μετατόπισης της πληρωμής δόσεων σε μεταγενέστερο χρόνο, παράτασης του χρόνου αποπληρωμής και μείωσης του χρηματοοικονομικού κόστους. Επίσης έχει προτείνει αναχρηματοδότηση του δανεισμού του ομίλου της Hellenic Seaways προς στις δανείστριες τράπεζες και «οι συζητήσεις βρίσκονται σε ικανοποιητικό στάδιο ενώ εκτιμάται ότι εντός της τρέχουσας χρήσης θα επιτευχθεί τελική συμφωνία».

Επιπλέον έχουν ξεκινήσει, σύμφωνα με τη Hellenic, «κινήσεις για πωλήσεις πλοίων που θα έχουν άμεσα θετική επίδραση στη ρευστότητα ενώ εκτιμάται ότι στο προσεχές διάστημα θα υπάρξουν σχετικές συμφωνίες». Αναζητά επίσης η Hellenic Seaways «συμμετοχή σε κοινοπραξίες με εταιρείες του κλάδου σε γραμμές δραστηριοποίησης των εταιρειών του ομίλου οι οποίες θα βοηθήσουν στην επίτευξη οικονομιών κλίμακας».

Σε λειτουργικό επίπεδο έχουν ήδη ληφθεί μέτρα όπως η μείωση του μισθολογικού κόστους των διοικητικών υπαλλήλων, η περικοπή δρομολογίων των πλοίων, και η αποδρομολόγηση πλοίων από μη αποδοτικές γραμμές. Σημειώνεται ότι το 2013 οι δανείστριες τράπεζες ανανέωσαν με ένα νέο κοινοπρακτικό δάνειο μέρος του μακροπρόθεσμου δανεισμού της εταιρείας ύψους 12,0 εκατ. και χορήγησαν πρόσθετο δάνειο ύψους 4,0 εκατ. με σκοπό την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης. Προ τριών μηνών δε, δηλαδή τον Απρίλιο του 2014, η Hellenic Seaways προχώρησε στη σύναψη βραχυπρόθεσμου δανείου ύψους 3,0 εκατ ευρώ.

Το ζήτημα των πωλήσεων και αποδρομολογήσεων πλοίων και της κάλυψης των αναγκών των νησιών έχει πάρει και το δρόμο για τη Βουλή καθώς σχετική ερώτηση κατέθεσαν προς τον υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου βουλευτές της αντιπολίτευσης από την Κρήτη, τις Κυκλάδες, τον Πειραιά, τα Δωδεκάνησα και τη Μυτιλήνη.

Σχόλια