Οικονομία

Eurostat: Το 75% του ελληνικού χρέους αποτελείται από δάνεια

Το 75% του ελληνικού δημόσιου χρέους αποτελείται από δάνεια και το 25% από τίτλους, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat για το 2013.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, στους "28" το 81% του χρέους είναι τίτλοι, το 16% δάνεια και το 4% ταμειακά διαθέσιμα και καταθέσεις, ενώ, στην Ευρωζώνη, το 79% του χρέους είναι τίτλοι, το 18% δάνεια και το 3% ταμειακά διαθέσιμα και καταθέσεις.

Αναλυτικότερα, στην Ε.Ε. τα υψηλότερα ποσοστά σε δάνεια ως τμήμα του εθνικού χρέους εμφανίζουν η Εσθονία (86%), η Ελλάδα (75%), η Κύπρος (59%) και η Λετονία (54%) και τα χαμηλότερα η Μεγάλη Βρετανία (2%), η Μάλτα (7%) και η Ιταλία (8%).

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το 96% του ελληνικού χρέους είναι σε ευρώ και το 4% σε ξένο νόμισμα.

Σχόλια