Οικονομία

Κομισιόν: Αύξηση της φτώχειας στην Ελλάδα το 2013

Τη μεγαλύτερη αύξηση του ποσοστού του πληθυσμού που κινδυνεύει με φτώχεια παρουσίασε η Ελλάδα την περίοδο 2012-2013 σύμφωνα με στοιχεία της Κομισιόν. Στην τριμηνιαία έκθεσή της, που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπιστώνει ότι, παρά την πρόσφατη οικονομική ανάκαμψη, υπήρξε αύξηση των επιπέδων φτώχειας αλλά και αδυναμία δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας το 2013, με τη φτώχεια να αφορά στην Ελλάδα το 23,7% του πληθυσμού, ποσοστό που αυξήθηκε κατά 1,8% σε σχέση με το 2011.

Μετά την Ελλάδα που παρουσίασε τη μεγαλύτερη αύξηση φτώχειας, ακολουθούν η Ρουμανία με αύξηση 1,1% και φτώχεια 21,2% το 2013, η Λετονία με +0,9% και φτώχεια 21,4% και η Ισπανία με +0,7% και φτώχεια 20,9%.

Πιο αναλυτικά, στην επισκόπηση της απασχόλησης και κοινωνικής κατάστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τονίζεται ότι οι βελτιώσεις στις αγορές εργασίας της Ε.Ε. είναι ακόμα επισφαλείς. Επίσης, με βάση τα αριθμητικά στοιχεία από το τρίτο και το τέταρτο τρίμηνο του 2013, φαίνεται ότι σε αυξανόμενο αριθμό κρατών-μελών της Ε.Ε. η ανάπτυξη της οικονομίας δε συνοδεύτηκε από τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Ταυτόχρονα τονίζεται ότι το εισόδημα των νοικοκυριών έχει δεχτεί σημαντικό πλήγμα από το 2010 και μετά. Επιπρόσθετα τα νοικοκυριά με τα χαμηλότερα εισοδήματα είναι εκείνα που επλήγησαν περισσότερο: το 10% των ενηλίκων σε νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα έχει αναγκαστεί να χρεωθεί, ενώ άλλο ένα 15% έχει αναγκαστεί να κάνει χρήση των χρημάτων που έχει αποταμιεύσει για να καλύψει τρέχουσες δαπάνες (σε σύγκριση με το 5% και το 12% του συνολικού πληθυσμού, αντιστοίχως).

Έντονη η αύξηση της φτώχειας στην Ελλάδα

Η Κομισιόν υπογραμμίζει ότι η αύξηση της φτώχειας σε χώρες όπως η Ελλάδα είναι ιδιαίτερα έντονη, προσθέτοντας, πάντως, ότι η τάση ενίσχυσης ισχύει και για άλλες χώρες της Ένωσης.

Επιπλέον στην έκθεση της Επιτροπής τονίζεται ότι στην Ελλάδα και την Πορτογαλία οι περαιτέρω μεταρρυθμίσεις των συστημάτων φορολογίας και κοινωνικών παροχών κατά την περίοδο 2012-2013 οδήγησαν σε μείωση των εισοδημάτων για όλα τα νοικοκυριά ή τα περισσότερα από αυτά.

Βάσει των πρόσθετων στοιχείων της Κομισιόν το 2013 το 23,7% του ελληνικού πληθυσμού βρίσκεται αντιμέτωπο με το φάσμα της φτώχειας, με την αύξηση να διαμορφώνεται στο 1,8% σε σύγκριση με το 2011.

Στο διάστημα 2008-2013 το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών μειώθηκε κατά 14,8% στην Ελλάδα, καταγράφοντας το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό στην Ε.Ε. μετά την Ιρλανδία (-16%), ενώ μεγάλες μειώσεις παρατηρήθηκαν επίσης στην Πορτογαλία με -7,5% και την Ισπανία με -5,2%.

Κύριος λόγος αυτών των μειώσεων, όπως εξηγεί η Επιτροπή, ήταν οι μεγάλες αυξήσεις σε φόρους, οι μειώσεις σε συντάξεις και ο περιορισμένος αντίκτυπος των δαπανών για την κοινωνική προστασία.

Από την έκθεση της Επιτροπής προκύπτει ακόμη ότι το 2013 το μοναδιαίο κόστος εργασίας σημείωσε τις μεγαλύτερες μειώσεις στην Κύπρο (-5,4%) και την Ελλάδα (-4,7%), ενώ οι Έλληνες εμφανίζονται ως οι Ευρωπαίοι που εργάζονται τις περισσότερες ώρες εβδομαδιαίως με 43,7 ώρες, ακολουθούμενοι από τους Πολωνούς που εργάζονται 42,5 ώρες.

«Αύξηση των ανισοτήτων»

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της έκθεσης, ο επίτροπος για θέματα απασχόλησης και κοινωνικών υποθέσεων Λάζλο Άντορ υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ότι «οι ανισότητες έχουν αυξηθεί και υφίσταται κίνδυνος η τρέχουσα εύθραυστη ανάκαμψη να μη βελτιώσει την κατάσταση πολλών ομάδων των πληθυσμού με χαμηλότερα εισοδήματα. Η Ε.Ε. απέχει ακόμα πολύ από το να έχει εξασφαλίσει μια ανάκαμψη χωρίς αποκλεισμούς που δημιουργεί πολλές θέσεις εργασίας.

Τα κράτη-μέλη και η Ε.Ε. θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους ώστε να εξασφαλίσουν ότι δε θα αφήσουμε κανέναν πίσω κατά την προσπάθειά μας να βγούμε από την κρίση».
 

Σχόλια