Οικονομία

Κομισιόν: Εθνική υπόθεση ο νόμος κατά της ξενοφοβίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ανήσυχη για τα κρούσματα ρατσισμού και ξενοφοβίας στην Ελλάδα, θεωρεί ότι η υιοθέτηση νόμου θα αποτελούσε ένα σημαντικό βήμα, ωστόσο, δεν επεμβαίνει και κυρίως σε καμία περίπτωση δεν προτίθεται να επιβάλει το περιεχόμενο του νόμου.

Όπως επισήμανε χθες ο εκπρόσωπος της επιτρόπου για τις Εσωτερικές Υποθέσεις, Σεσίλια Μάλμστρομ, αυτό που ενδιαφέρει την Κομισιόν είναι η νομοθεσία να βασίζεται στις βασικές αρχές που περιέχονται στην απόφαση-πλαίσιο της Ε.Ε. του 2008. Ωστόσο, συνέχισε, η κυβέρνηση και η Βουλή είναι οι μόνες αρμόδιες για το πώς θα προσαρμοστεί η ελληνική νομοθεσία στην απόφαση-πλαίσιο.

Δεν πήρε θέση

Στην έδρα της Κομισιόν δεν κρύβουν τη δυσφορία τους για το γεγονός ότι πολιτικοί κύκλοι στην Ελλάδα επιχειρούν να εμπλέξουν την επίτροπο σε μια εσωτερική συζήτηση, εμφανίζοντάς τη να παίρνει θέση επί του περιεχόμενου της νομοθεσίας. «Δεν είναι ο ρόλος μας αυτός, και δεν πρόκειται να εμπλακούμε σε αυτή τη συζήτηση», ανέφερε χθες στέλεχος της Επιτροπής, προσθέτοντας ότι για το λόγο αυτό και ο εκπρόσωπος της επιτρόπου προέβη στην παραπάνω διευκρίνιση.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η απόφαση-πλαίσιο αποτελεί ένα περίγραμμα για τον καθορισμό εθνικής νομοθεσίας, που σημαίνει ότι αφήνει πολλά περιθώρια στις εθνικές αρχές να επιλέξουν εκείνες τα μέτρα που θα εφαρμόσουν. Ειδικότερα, η απόφαση-πλαίσιο προβλέπει την προσέγγιση των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων των κρατών-μελών, που αφορούν τα αδικήματα ρατσισμού και ξενοφοβίας.

Θεωρεί ότι οι ρατσιστικές και ξενόφοβες συμπεριφορές πρέπει να αποτελούν αδίκημα σε όλα τα κράτη-μέλη και να τιμωρούνται με αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές ποινικές κυρώσεις, το ανώτατο όριο των οποίων είναι ένα έως τρία έτη στέρησης της ελευθερίας.

Η παρούσα απόφαση-πλαίσιο εφαρμόζεται σε κάθε διαπραχθείσα παράβαση: στην επικράτεια της Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένου μέσω συστήματος πληροφορικής, από υπήκοο κράτους μέλους ή για λογαριασμό νομικού προσώπου εγκατεστημένου σε ένα κράτος μέλος. Σχετικά με αυτό, η απόφαση-πλαίσιο παρέχει κάποια κριτήρια για την θέσπιση της ευθύνης ενός νομικού προσώπου.

Τα αδικήματα

Σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση, τιμωρούνται ως ποινικά αδικήματα ορισμένες πράξεις που διαπράττονται για λόγους ρατσισμού ή ξενοφοβίας, όπως:

-η δημόσια υποκίνηση βίας ή μίσους που στρέφεται κατά ομάδας ατόμων ή μέλους ομάδας που προσδιορίζεται βάσει της φυλής, του χρώματος, των γενεαλογικών καταβολών, της θρησκείας ή της πίστης, ή της εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής,

-η διάδοση, με κάθε μέσο, γραπτού υλικού, εικόνων ή άλλων στοιχείων που εκφράζουν ρατσισμό ή ξενοφοβία,

-η δημόσια υπεράσπιση, η άρνηση ή η χονδροειδής υποτίμηση της σοβαρότητας εγκλημάτων γενοκτονίας, εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας ή εγκλημάτων πολέμου, όπως ορίζονται από τον οργανισμό του διεθνούς ποινικού δικαστηρίου - άρθρα 6, 7 και 8 -  και εγκλημάτων τα οποία ορίζονται στο καταστατικό του διεθνούς στρατοδικείου, όταν η συμπεριφορά εκδηλώνεται κατά τρόπο που είναι πιθανόν να υποκινήσει βία ή μίσος στρεφόμενο κατά μιας τέτοιας ομάδας ή μέλους μιας τέτοιας ομάδας.

Η υποκίνηση, η εκ προθέσεως συμμετοχή ή η προτροπή στη διάπραξη των προαναφερόμενων πράξεων συνεπάγονται επίσης κυρώσεις.

Αναλογικές ποινές

Για τις παραπάνω πράξεις τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιβάλουν: 1) αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις, 2) ποινές το ανώτατο όριο των οποίων είναι ένα έως τρία έτη στέρησης της ελευθερίας.

Σε κάθε περίπτωση, ο ρατσισμός ή η ξενοφοβία ως κίνητρο ενός αδικήματος, θεωρούνται επιβαρυντικές περιστάσεις ή, εναλλακτικά, τα κίνητρα αυτά λαμβάνονται υπόψη κατά την επιμέτρηση της ποινής για τον καθορισμό των κυρώσεων που θα επιβληθούν.

Όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα, οι κυρώσεις θα πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές και θα πρέπει να περιλαμβάνουν χρηματικές ποινές ή και πρόστιμα. Επιπλέον, τα νομικά πρόσωπα μπορούν να τιμωρούνται με κυρώσεις όπως: μέτρα αποκλεισμού από δημόσιες παροχές ή ενισχύσεις, μέτρα προσωρινής ή μόνιμης απαγόρευσης άσκησης εμπορικής δραστηριότητας, επιβολή δικαστικής εποπτείας, δικαστική εκκαθάριση.

Η έναρξη έρευνας και η άσκηση δίωξης ρατσιστικών ή ξενοφοβικών αδικημάτων δεν πρέπει να εξαρτώνται από αναφορά ή καταγγελία ενός θύματος.

Πηγή: Ελεύθερος Τύπος 

Σχόλια