Οικονομία

Ο Λ.Αυγενάκης για τις καθηλωμένες επενδύσεις

Στα μηχανήματα έργων που εισήχθησαν μέχρι τον Ιούνιο του 2010 και παραμένουν παροπλισμένα καθώς δεν έχουν λάβει έγκριση τύπου, αναφέρεται ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. Λευτέρης Αυγενάκης σε παρέμβασή του προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Κωστή Χατζηδάκη.

Η Ελληνική νομοθεσία Οδικής Κυκλοφορίας για τα μηχανήματα έργων έχει παραμείνει ίδια από το 1977, όταν με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν.614/1977) θεσπίστηκε με την υποχρέωση της έκδοσης έγκρισης τύπου η ίδια αντιμετώπιση των μηχανημάτων έργων με τα οχήματα (που σύμφωνα με τις Διεθνείς Συμβάσεις είναι εκείνα που χρησιμοποιούνται γενικότερα για μεταφορικό έργο). Το καθεστώς αυτό παρέμεινε ίδιο με τον ΚΟΚ του 1999 (Ν.2696/1999) παρά το γεγονός ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία αντιμετώπιζε ήδη από το 1989 διαφορετικά τα μηχανήματα έργων από τα οχήματα.


Σύμφωνα με τον ΚΟΚ προβλέπεται ότι για την κυκλοφορία στη χώρα των μηχανοκίνητων οχημάτων, των υπ' αυτών ρυμουλκούμενων ως και τρίτροχων οχημάτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων είτε αυτά εισάγονται από το εξωτερικό είτε κατασκευάζονται ή συναρμολογούνται στο εσωτερικό, απαιτείται προηγούμενη έγκριση τύπου αυτών, η οποία χορηγείται για τα μηχανήματα έργων από την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

Όπως αναφέρει ο Λευτέρης Αυγενάκης στο έγγραφό του, «σύμφωνα με το ΠΔ 57/2010, τα μηχανήματα στα οποία δεν έχει τηρηθεί πριν τις 25-6-2010, η διαδικασία της έγκρισης τύπου, ήτοι μεταξύ άλλων δεν έχει συνταχθεί δήλωση πιστότητας και τεθεί επί του μηχανήματος η σχετική σήμανση, δεν μπορούν να ταξινομηθούν. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα 30.000 και πλέον μηχανήματα έργων στα  οποία επενδύθηκαν εκατομμύρια ευρώ να παραμένουν παροπλισμένα, πράγμα το οποίο αποτελεί πρόβλημα όχι μόνο χωματουργούς και εργολάβους, αλλά και για εμπόρους μηχανημάτων οι οποίοι επένδυσαν σε αυτά και τώρα δεν υπάρχουν αγοραστές», υπογραμμίζει ο Ηρακλειώτης Βουλευτής.

Συνεπώς, όπως επισημαίνει ο Λ. Αυγενάκης προς τον Υπουργό κ. Κ. Χατζηδάκη, «τα μηχανήματα έργων που έχουν εισαχθεί ή κατασκευαστεί στην Ελλάδα μέχρι την 25-6-2010 και δεν έχουν λάβει έγκριση τύπου, θα πρέπει να λάβουν με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά την ημερομηνία εισαγωγής τους ή κατασκευής τους και όχι με τις τρέχουσες απαιτήσεις καθότι κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό. Επειδή στα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση απόφασης έγκρισης τύπου είναι και η πιστοποίηση της αντιρρυπαντικής τεχνολογίας του οχήματος, για αυτά τα μηχανήματα, θα πρέπει να θεωρηθεί ότι καλύπτουν τις προδιαγραφές της αντιρρυπαντικής τεχνολογίας που ίσχυαν κατά την ημερομηνία κατασκευής τους.

Σχόλια