Οικονομία

Ετοιμάζουν φακέλωμα στους τραπεζικούς λογαριασμούς όλων

"Μητρώο τραπεζικών λογαριασμών" δημιουργεί το υπουργείο Οικονομικών στο... όνομα της φοροδιαφυγής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο μητρώο τραπεζικών λογαριασμών θα περιληφθεί ο αριθμός του τραπεζικού λογαριασμού, η ημερομηνία δημιουργίας, τα στοιχεία δικαιούχου και συνδικαιούχων, αλλά και το σύνολο των καταθέσεων και των αναλήψεων.

Οι ελεγκτές θα έχουν δικαίωμα πρόσβασης στους λογαριασμούς των ελεγχόμενων από το 2002, ενώ θα έχουν και πρόσβαση στα στοιχεία κινήσεων (αναλήψεις και καταθέσεις) από το 2008 και μετά.

Οι αρμόδιοι ελεγκτές, θα αποκτούν πρόσβαση για τον έλεγχο των ύποπτων για φοροδιαφυγή ατόμων, μετά από σχετικό αίτημα εντός δύο ημερών οι αρμόδιοι ελεγκτές.

Για τους ύποπτους για φοροδιαφυγή το μητρώο θα ενημερώνεται καθημερινά, για όλους τους υπόλοιπους καταθέτες η ενημέρωση θα γίνεται μια φορά το χρόνο.

Σχόλια