Οικονομία

Εκταμιεύτηκε η δόση των 4,2 δισ. για την Ελλάδα

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, προχώρησε στην εκταμίευση των 4,2 δισ. ευρώ για την Ελλάδα, σε συνέχεια της απόφασης που είχε λάβει το Διοικητικό του Συμβούλιο στις 15 Μαΐου. «Τα κονδύλια μεταβιβάστηκαν στην Ελλάδα σε μετρητά και η περίοδος ωρίμασης λήγει στις 17 Μαΐου του 2043», όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.


Υπογραμμίζει παράλληλα, ότι «η σημερινή εκταμίευση αποτελεί την πρώτη υποδόση της δόσης του Ταμείου, η οποία ανέρχεται συνολικά στα 7,5 δισ. ευρώ. Η εκταμίευση της δεύτερης υποδόσης ύψους 3,3 δισ. ευρώ θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο του 2013, σε συνδυασμό με την εφαρμογή των προαπαιτούμενων δράσεων, οι οποίες έχουν συμφωνηθεί μεταξύ της Ελλάδας και της τρόικας», τονίζει και αναφέρει ακόμη ότι «η Ελλάδα έχει λάβει μέχρι τώρα 120 δισ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας από τα συνολικά 144,6 δισ. που έχουν δεσμευθεί».

Σχόλια