Οικονομία

Σχεδόν το 1/3 της αξίας τους έχουν χάσει τα ακίνητα από το 2011

Σχεδόν το ένα τρίτο της αξίας τους έχασαν τα ακίνητα από το 2011 έως σήμερα, ενώ συνεχίζεται η πτώση των τιμών τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, που δόθηκαν χθες Πέμπτη στη δημοσιότητα, στο πρώτο τρίμηνο του 2013 οι τιμές υποχώρησαν κατά μέσο όρο 11,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2012.

Όπως αναφέρει συγκεκριμένα η έκθεση της ΤτΕ, «με βάση τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από τα πιστωτικά ιδρύματα, εκτιμάται ότι οι τιμές των διαμερισμάτων (σε ονομαστικούς όρους) το α' τρίμηνο του 2013 ήταν κατά μέσο όρο μειωμένες κατά 11,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012. Για το σύνολο του 2012, με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, οι τιμές των διαμερισμάτων μειώθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 11,7% (10,6%, 10,7%, 12,5% και 13,1% το α', β', γ' και δ' τρίμηνο του 2012, αντίστοιχα), έναντι 5,5% το 2011.

Πιο αναλυτικά, η μείωση των τιμών το α' τρίμηνο του 2013 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012 ήταν 10,8% για τα "νέα" διαμερίσματα (ηλικίας έως 5 ετών) και 11,9% για τα "παλαιά" (ηλικίας άνω των 5 ετών). Για το σύνολο του 2012 ο αντίστοιχος μέσος ετήσιος ρυθμός μείωσης των τιμών των «νέων» διαμερισμάτων ανήλθε στο 12,0% (2011: -5,0%), έναντι 11,5% των "παλαιών" (2011: -5,8%).

Από την ανάλυση των στοιχείων κατά γεωγραφική περιοχή προκύπτει ότι οι τιμές των διαμερισμάτων το α' τρίμηνο του 2013 ήταν μειωμένες σε σύγκριση με το α' τρίμηνο του 2012 κατά 12,6% στην Αθήνα, 8,2% στη Θεσσαλονίκη, 11,0% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 10,9% στις λοιπές περιοχές της χώρας. Για το σύνολο του 2012, με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, η μείωση των τιμών στις ίδιες περιοχές σε σχέση με το 2011 ήταν 11,8%, 13,4%, 10,9% και 11,7% αντίστοιχα. Αυτά τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι η μείωση των τιμών των διαμερισμάτων τα δύο τελευταία έτη ήταν εντονότερη στα δύο μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, έναντι των άλλων περιοχών.

Οι εκτιμήσεις-συναλλαγές επί οικιστικών ακινήτων που πραγματοποιήθηκαν με τη διαμεσολάβηση του τραπεζικού συστήματος για οποιονδήποτε λόγο (χρηματοδότηση για αγορά, εγγραφή εξασφάλισης για μη στεγαστικά δάνεια, μεταφορά οφειλών πελατών από μια τράπεζα σε άλλη κ.λπ.) έφτασαν το α' τρίμηνο του 2013 τις 5,0 χιλιάδες, έναντι 10,5 χιλιάδων το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Σε σύγκριση με το α' τρίμηνο του 2012, οι συναλλαγές το α' τρίμηνο του 2013 ήταν μειωμένες κατά 24,5%. Σε ολόκληρο το 2012 ο αριθμός των εκτιμήσεων αυτών έφτασε τις 29,6 χιλιάδες (αναθεωρημένα στοιχεία), καταγράφοντας σημαντική μείωση, κατά 30,9%, έναντι του προηγούμενου έτους (2011: 42,8 χιλιάδες).

Ο όγκος των οικιστικών ακινήτων που αφορούσαν οι εκτιμήσεις-συναλλαγές (με βάση το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων) ήταν το α' τρίμηνο του 2013 μειωμένος κατά 26,2% σε σύγκριση με το α' τρίμηνο του 2012, ενώ ολόκληρο το 2012 ο όγκος που αφορούσαν οι εκτιμήσεις-συναλλαγές με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία μειώθηκε με μέσο ετήσιο ρυθμό 30,1%.

Τέλος, η αξία των οικιστικών ακινήτων τα οποία αφορούσαν οι εκτιμήσεις-συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν με τη διαμεσολάβηση των πιστωτικών ιδρυμάτων ήταν το α' τρίμηνο του 2013 μειωμένη κατά 34,6% έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του 2012. Η μέση ετήσια μείωση το 2012 ήταν της τάξεως του 38,6% (αναθεωρημένα στοιχεία)».

Δείτε εδώ την έκθεση της ΤτΕ με τίτλο "Δείκτες τιμών και συναλλαγών επί οικιστικών ακινήτων: α' τρίμηνο 2013"

Σχόλια