Οικονομία

Κομισιόν: Θετικές προοπτικές για τους υδρογονάνθρακες στην Ελλάδα

Καλό, αλλά ανεξερεύνητο δυναμικό κοιτασμάτων υδρογονανθράκων έχει η Ελλάδα σύμφωνα με έκθεση της Κομισιόν για την ενεργειακή εξάρτηση των χωρών-μελών της Ε.Ε.

Στην έκθεση αναφέρονται οι πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα των ερευνών με την προκήρυξη τριών "οικοπέδων" (Ιωάννινα, Πατραϊκός Κόλπος, Κατάκολο) σε ζώνες, όπου, όπως αναφέρεται, δεν υπάρχουν γεωπολιτικά ζητήματα όπως η οριοθέτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο.

Τονίζεται, ωστόσο, ότι οι αβεβαιότητες (ως προς το μέγεθος των κοιτασμάτων και τη δυνατότητα αξιοποίησής τους) είναι ακόμη τόσο μεγάλες, που δεν επιτρέπουν την αλλαγή των προτεραιοτήτων της ενεργειακής πολιτικής.

Σύμφωνα με την έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων της Ε.Ε.:

- Πάνω από το 50% της ετήσιας ενεργειακής κατανάλωσης καλύπτεται από εισαγόμενο πετρέλαιο, γεγονός που καθιστά την Ελλάδα μία από τις πιο ευάλωτες ευρωπαϊκές χώρες ως προς την ασφάλεια του εφοδιασμού.

- Η εξάρτηση από το εισαγόμενο αργό αντισταθμίζεται εν μέρει από τη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού (Ρωσία, Σαουδική Αραβία, Λιβύη, Ιράκ, Καζακστάν και παλαιότερα Ιράν) και από το γεγονός ότι το υπόλοιπο 50% των ενεργειακών αναγκών της χώρας καλύπτεται από εγχώριες πηγές όπως ο λιγνίτης και οι ανανεώσιμες πηγές, ενώ αυξάνεται και η συμμετοχή του φυσικού αερίου στο ενεργειακό ισοζύγιο.

- Στον τομέα της διύλισης επισημαίνεται ότι η αγορά χαρακτηρίζεται από υπερρύθμιση και συγκέντρωση σε δύο παίκτες (ΕΛ.ΠΕ. και "Μότορ Όιλ") καθώς κι ότι εγχώριες και ευρωπαϊκές Αρχές έχουν επισημάνει έλλειψη ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά.

- Στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας οι βασικές προκλήσεις παραμένουν η κυριαρχία της ΔΕΗ, η έλλειψη ανταγωνισμού και η συσσώρευση χρεών (απλήρωτοι λογαριασμοί ρεύματος, έλλειμμα του λογαριασμού των ανανεώσιμων πηγών, οφειλές προς τη ΔΕΠΑ, κ.ά.). Η Ε.Ε. θεωρεί πιθανή την περαιτέρω αύξηση των τιμολογίων της ηλεκτρικής ενέργειας μετά την απελευθέρωσή τους από την 1η Ιουλίου 2013, ενώ παράλληλα επαναλαμβάνει την πρόταση για πώληση περιουσιακών στοιχείων της ΔΕΗ, όπως τα λιγνιτωρυχεία.

- Στον τομέα του φυσικού αερίου επισημαίνεται ότι τα χρέη προς τη ΔΕΠΑ ύψους 300 εκατ. ευρώ αποτελούν σημαντικό εμπόδιο για την ιδιωτικοποίηση της εταιρείας, καθώς και ότι η εξάρτηση από τη Ρωσία, που ήταν 80% το 2005, έχει περιοριστεί στο μισό, καθώς αυξήθηκαν οι εισαγωγές φυσικού αερίου από την Τουρκία, και η χρήση υγροποιημένου φυσικού αερίου. Για τις ανανεώσιμες πηγές, η Κομισιόν εκτιμά ότι η ανάπτυξή τους στηρίχτηκε στις υψηλές τιμές απορρόφησης της "πράσινης" ενέργειας οι οποίες όμως οδήγησαν σε αύξηση του ελλείμματος για το λογαριασμό χρηματοδότησης των ΑΠΕ. Σημειώνεται επίσης η λήψη μέτρων κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2012 (που συνεχίστηκε και φέτος) για την αντιμετώπιση του ελλείμματος αυτού.

Συμμόρφωση με Κιότο... λόγω κρίσης

Η Ε.Ε. επισημαίνει τέλος ότι λόγω και της οικονομικής κρίσης η χώρα μας υπερκάλυψε τους στόχους του Κιότο για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Συγκεκριμένα, η Ελλάδα είχε αναλάβει την υποχρέωση στο διάστημα 2008-2012 να μην αυξήσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα περισσότερο από 25% σε σχέση με το 1990 και το ποσοστό αύξησης τελικά ήταν σημαντικά χαμηλότερο (15,2%).

Τονίζεται, ωστόσο ότι για να επιτευχθεί ο στόχος του 2020 (μείωση των εκπομπών κατά 4% σε σχέση με το 2005) θα χρειαστεί η λήψη επιπρόσθετων μέτρων.

Σχόλια