Οικονομία

Σεμινάρια πιστοποίησης του ΕΦΕΤ

Ο Σύλλογος Εστίασης Νομού Χανίων καλεί τα μέλη του και τις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος σε σεμινάρια πιστοποίησης του ΕΦΕΤ (πιστοποιητικό εκπαίδευσης στην υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων), που διοργανώνουν η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ν. Χανίων σε συνεργασία με το ΚΕΚ της ΓΣΕΒΕΕ.

Η εκπαίδευση του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων ορίζεται σύμφωνα με την ΥΑ 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007 και αφορά τους επιχειρηματίες σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και το προσωπικό τους.

Από την παραπάνω εκπαίδευση απαλλάσσονται όσοι διαθέτουν έγκυρο τίτλο σπουδών ή πιστοποιητικό ή αποδεικτικό παρακολούθησης προγράμματος εκπαίδευσης ή κατάρτισης, από το οποίο να προκύπτει σαφώς ότι είναι επαρκώς καταρτισμένοι σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας ή άλλου κατάλληλου κατά περίπτωση τομέα των τροφίμων.

Το κόστος του σεμιναρίου, συμπληρωμένης της πιστοποίησης από τον ΕΦΕΤ είναι 80 ευρώ για τον κάθε ενδιαφερόμενο και θα πρέπει να καταβληθεί με την έναρξη του σεμιναρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις μέχρι 10/3/2013 στα γραφεία του Συλλόγου Εστίασης στον 3ο όροφο του Επιμελητηρίου Χανίων (γρ. 33) καθημερινά 10:00 με 15:00 ή στα γραφεία της Ομοσπονδίας (Ελ. Βενιζέλου 4-κτίριο ΕΒΕΧ), καθημερινά 9-1 μ.μ.

Απαραίτητη για την αίτηση είναι η σφραγίδα της επιχείρησης.

Σχόλια