Οικονομία

Πρόγραμμα Συμβουλευτικής & Επανακατάρτισης Ανέργων

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου σε συνεργασία την Ε.Ε.Δ.Ε. και το ΚΕΚ/Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου πρόκειται να υλοποιήσει δύο επιδοτούμενα προγράμματα Συμβουλευτικής και Επανακατάρτισης Ανέργων "2η ΕΥΚΑΙΡΙΑ" διάρκειας 280 ωρών/ανά πρόγραμμα.


Προϋπόθεση για να συμμετάσχουν οι ενδιαφερόμενοι είναι να είσαι απολυμένοι-άνεργοι από επιχείρηση που ανήκει σε έναν από τους παρακάτω κλάδους:

u Λιανικό Εμπόριο

u Εμπορία, Διακίνηση και Συντήρηση Αυτοκινήτων

u Κατασκευές/Δομικά Υλικά

Η επιδότηση ανέργου ανέρχεται στο ποσό των 5 € (μικτό) ανά ώρα κατάρτισης.

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι:

1. Αίτηση συμμετοχής (δίνεται από το ΚΕΚ)

2. Αποδεικτικό κλάδου απασχόλησης (βεβαίωση εργοδότη ή έγγραφο από ΙΚΑ ή καταγγελία σύμβασης ή οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο που να φαίνεται ότι ανήκει στο λιανικό εμπόριο ή αυτοκίνητα ή δομικά υλικά-κατασκευές).

3. Κάρτα ανεργίας επικυρωμένη (η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ).

4. Αστυνομική ταυτότητα επικυρωμένη.   

5. Βιογραφικό.

6. Μία φωτογραφία ταυτότητας.   

Η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεαι στα Κ.Ε.Κ./Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου (Κορωναίου 9, Ηράκλειο).

Πληροφορίες δίνονται από την κ. Μαίρη Βενιχάκη και την κ. Έφη Κουτεντάκη Έφη (τηλ. 2810-342136).

Σχόλια