Οικονομία

Διορισμός μελών του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΤΧΣ

Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών, Γιάννη Στουρνάρα, διορίζονται τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Ειδικότερα, η σύνθεση έχει ως ακολούθως:

Μέλη Γενικού Συμβουλίου: Paul Koster (πρόεδρος), Αντρέας Μπερούτσος (μέλος), Pierre Mariani, (μέλος), Γεώργιος Μέργος (μέλος ως εκπρόσωπος του υπουργείου Οικονομικών), Ευθύμιος Γκατζώνας (μέλος ως εκπρόσωπος της Τράπεζας της Ελλάδος).

Μέλη εκτελεστικής Επιτροπής:

Αναστασία Σακελλαρίου (διευθύνουσα σύμβουλος), Μάριος Κολλιόπουλος (αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος), Αναστάσιος Γάγαλης (μέλος).

Η θητεία τους αρχίζει από 1 Φεβρουαρίου του 2013 και λήγει στις 30 Ιουνίου του 2017.

Σχόλια