Οικονομία

Μετέωροι οι εργαζόμενοι της Αποκεντρωμένης

Το Πρωτοδικείο Ηρακλείου απέρριψε την αίτηση για προσωρινή διαταγή των 11 από τους 16 εργαζομένους στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, που από τις 13 Νοεμβρίου 2012 έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα και διεκδικούσαν την επιστροφή στις δουλειές τους, μέχρι τη συζήτηση των ασφαλιστικών μέτρων.

Το Δικαστήριο δεν έκανε δεκτή την αίτηση, οπότε οι εργαζόμενοι παραμένουν μετέωροι μέχρι την απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων, η οποία θα συζητηθεί από το Μονομελές Πρωτοδικείο Ηρακλείου στις 23 Μαρτίου 2013.

Σχόλια