Οικονομία

"Επιχειρηματικότητα στην ύπαιθρο"

Τρεις χιλιάδες άνεργοι, ηλικίας από 18 έως 35 ετών, μπορούν να ωφεληθούν από τη δράση "Επιχειρηματικότητα στην ύπαιθρο", συνολικού προϋπολογισμού 12.780.000 ευρώ.

Η υλοποίηση της δράσης αναμένεται να ξεκινήσει το πρώτο τρίμηνο του 2013, οπότε οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επιλέξουν μία από τις τρεις παρακάτω ενέργειες:

- Συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση σε θέματα επιχειρηματικότητας, έναρξης και διαχείρισης αγροτικής μονάδας.

- Συμβουλευτική σχετικά με την προετοιμασία και ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων.

- Υποβοήθηση επενδυτικής δραστηριότητας.

Σχόλια