Οικονομία

Εκδήλωση για το "Leader"

Στις 6:30 το απόγευμα σήμερα Τετάρτη θα γίνει στο Επιμελητήριο Ηρακλείου εκδήλωση για το πρόγραμμα "Leader".

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για όλους τους ενδιαφερόμενους.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) κατά 95% και από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατά 5%. Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης είναι 6.802.185,23 ευρώ (με επιχορήγηση 4.453.094,54 ευρώ).

Σχόλια