Οικονομία

Εκδήλωση για τις επιχορηγήσεις του προγράμματος "Leader"

Την Τετάρτη 16 Ιανουαρίουστις 6.30 το απόγευμα θα γίνει στο Επιμελητήριο Ηρακλείου εκδήλωση για το πρόγραμμα "Leader".  

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για όλους τους ενδιαφερόμενους. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) κατά 95% και από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατά 5%.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης είναι 6.802.185,23€ (με επιχορήγηση 4.453.094,54€). Οι προκηρυσσόμενες δράσεις αφορούν σε ιδιωτικά έργα όπως: μεταποίηση - τυποποίηση αγροτικών προϊόντων, βιοτεχνίες, είδη διατροφής, αγροτουριστικά καταλύματα (μόνο για αγρότες), εναλλακτικό τουρισμό, δίκτυα επιχειρήσεων αλλά και σε δημόσια έργα, όπως: αναπλάσεις οικισμών, έργα προστασίας και ανάδειξης φυσικού περιβάλλοντος, μουσεία, πολιτιστικές εκδηλώσεις κ.λπ.

Σχόλια