Οικονομία

Αύξηση 5,1% στις τιμές εισαγωγών στη βιομηχανία

Αύξηση 0,7% σημείωσε ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία (ΓΔΤΕ) τo Νοεμβρίου 2012, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2011, έναντι αύξησης 8,5% που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του 2011 προς το 2010. Ο Γενικός Δείκτης το Νοέμβριο 2012, σε σύγκριση με το δείκτη του 
Οκτωβρίου 2012, παρουσίασε μείωση 1,0%, έναντι αύξησης 1,0% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του 2011. Σε ό,τι αφορά το μέσο Δείκτη του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2011-Νοεμβρίου 2012, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2010-Νοεμβρίου 2011, παρουσίασε αύξηση 5,1%, έναντι αύξησης 7,6% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων. Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών κατά 1,0%, το Νοέμβριο 2012, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2012, οφείλεται στη μείωση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από χώρες Ευρωζώνης κατά 0,1%. Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το Γενικό Δείκτη Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία.

Πηγή: euro2day.gr

Σχόλια