Οικονομία

Την "έβγαλε" μόνο ο κλάδος των υπηρεσιών

Ο κλάδος των υπηρεσιών ήταν εκείνος που επέζησε της κρίσης το 2012 σύμφωνα με τα στοιχεία του επιμελητηρίου Hρακλείου.

Έκλεισε οριακά με θετικό πρόσημο, αφού καταγράφηκαν μόνο 34 εγγραφές περισσότερες από τις διαγραφές, ενώ σε όλα τα άλλα τμήματα τα πρόσημα ήταν αρνητικά.

Όσον αφορά τώρα τους υπόλοιπους κλάδους του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου, οι διαγραφές υπερέχουν κατά 224 των εγγραφών στον εμπορικό, κατά 9 στον εξαγωγικό, κατά 266 στο μεταποιητικό και κατά 25 στον τουριστικό.

Ειδικότερα, κατά τον τελευταίο μήνα του 2012, όλοι οι κλάδοι κινήθηκαν με αρνητικό πρόσημο, καθώς στο τμήμα εμπορίου ενεγράφησαν μόλις 45 επιχειρήσεις και διεγράφησαν 72, στο εξαγωγικό τμήμα υπήρξαν μηδενικές εγγραφές και 2 διαγραφές, στο τμήμα μεταποίησης δημιουργήθηκαν 21 νέες επιχειρήσεις και έκλεισαν 66, στο τουριστικό τμήμα παρουσιάστηκαν 2 εγγραφές και 6 διαγραφές και τέλος στο τμήμα υπηρεσιών ενεγράφησαν 47 επιχειρήσεις και διεγράφησαν 88.

Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι στη διάρκεια του 2011 δημιουργήθηκαν 2.270 νέες επιχειρήσεις και έκλεισαν 1.728, ενώ το 2012 άνοιξαν 1.493 νέες και έκλεισαν 1.983.

Τις μεγαλύτερες απώλειες παρουσίασε το 2011 ο κλάδος του εμπορίου, όπου σημειώθηκαν 56 διαγραφές περισσότερες από τις εγγραφές και ακολούθησε ο τομέας των εξαγωγών με 14 διαγραφές.

Ωστόσο, βελτιωμένη εικόνα παρουσίαζε ο κλάδος της μεταποίησης με 118 εγγραφές επιπλέον των διαγραφών, ο κλάδος του τουρισμού με 73 εγγραφές επιπλέον διαγραφών και ο κλάδος υπηρεσιών με 421 εγγραφές επιπλέον των διαγραφών.

Σχόλια