Γυναίκα

Επικοινωνία: Μιλούν λιγότερο οι γυναίκες

Οι γυναίκες επικοινωνούν καλύτερα από τους άνδρες, ενώ μάλιστα μιλούν λιγότερο, σύμφωνα με βρετανική μελέτη. Οι άνδρες χρησιμοποιούν περισσότερο το λόγο καθημερινά, αλλά τον χειρίζονται χειρότερα σε κοινωνικές περιστάσεις, χρησιμοποιούν επανειλημμένως τις ίδιες λέξεις και κάνουν μη πειστικές φιλοφρονήσεις, όπως ανακοίνωσαν οι ερευνητές που μελέτησαν τον τρόπο επικοινωνίας ανδρών και γυναικών.

Οι επιστήμονες του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ διαπίστωσαν ότι, όταν η συζήτηση επικεντρωνόταν σε σοβαρά θέματα, όπως η τρέχουσα πολιτική κατάσταση, οι άνδρες και οι γυναίκες χρησιμοποιούσαν παρεμφερώς το λόγο, αλλά διέφεραν κατά πολύ όταν καλούνταν να σχολιάσουν κοινωνικά θέματα. Οι γυναίκες που συμμετείχαν στην έρευνα, η οποία διενεργήθηκε για λογαριασμό της ασφαλιστικής εταιρείας Sheilas' Wheels, είχαν καλύτερα επικοινωνιακά χαρίσματα και χρησιμοποιούσαν μεγαλύτερη ποικιλία λέξεων σε κοινωνικές περιστάσεις, ενώ οι άνδρες δυσκολεύονταν στο χειρισμό της γλώσσας.Σχόλια