Γυναίκα

Εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής στην Ε.Ε.

«Εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής σε μια μεταβαλλόμενη κοινωνία» ως προαπαιτούμενο για την οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών και τη μεγαλύτερη συμμετοχή τους.

«Εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής σε μια μεταβαλλόμενη κοινωνία» ως προαπαιτούμενο για την οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών και τη μεγαλύτερη συμμετοχή τους, στην αγορά εργασίας, αποτελεί τον νέο Οδικό Χάρτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πάνω στον οποία θα εργαστεί η Σλοβακική Προεδρία.

Η συζήτηση για μια νέα αρχή στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενες οικογένειες καθώς και για την πρόσφατη πρωτοβουλία της Ε.Ε αναφορικά με την βελτίωση του πλαισίου αδειών των εργαζομένων με την προσαρμογή του στις σημερινές μορφές εργασιακών σχέσεων, ξεκίνησε τον περασμένο μήνα στη Μπρατισλάβα σε σχετικό συνέδριο με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων και εκπρόσωπων φορέων πολιτικών για την Ισότητα των Φύλων.

Ειδικότερα, οι εργασίες κινήθηκαν γύρω από τους παρακάτω θεματικούς άξονες:

• Παιδική φροντίδα και μοίρασμα των ευθυνών μεταξύ των γονέων και της κοινωνίας/πολιτείας

• Καθεστώς γονικών αδειών και ευέλικτες μορφές απασχόλησης και οργάνωσης χρόνου εργασίας

• Φροντίδα ηλικιωμένων και άλλων εξαρτημένων ατόμων.

«Κοινή διαπίστωση όλων των παρουσιάσεων, η οποία αφορά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες», όπως σημειώνει η συμμετέχουσα στο συνέδριο Γενική Γραμματεία Ισότητας, είναι ότι «η φροντίδα των παιδιών και των ηλικιωμένων μέσα στην οικογένεια αποτελεί και την μεγαλύτερη επιβάρυνση των γυναικών».

Σχόλια