Γυναίκα

Ασθένεια και Πόνος: Σεμινάριο στο Ηράκλειο

Η Ψυχοσωµατική Νοηµοσύνη διοργανώνει το σεµινάριο µε τίτλο: «Ασθένεια και Πόνος». Το σεµινάριο θα διεξαχθεί στην «Ψυχοσωµατική Νοηµοσύνη» (Μετεώρων 10) την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου από τις 18.00 ως τις 21.30.

Μέσα από αυτό το σεµινάριο ανακαλύπτουµε το πως δηµιουργούµε τις προϋποθέσεις για να βιώσουµε πόνο, το πως υποσυνείδητα προγραµµατίζουµε την Ασθένεια και το πως γίνεται, αφήνοντας µια ζωή που κυριαρχεί η Ασθένεια και Πόνος, να δηµιουργήσουµε µια ζωή γεµάτη Δύναµη, Έκφραση και Ελευθερία!

Ο Εισηγητής του σεµιναρίου:

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ      

Ο Λεωνίδας Καστρινάκης είναι Εισηγητής στο πρόγραµµα εκπαίδευσης της Ψυχοσωµατικής Νοηµοσύνης. Ο Λεωνίδας µετά το πτυχίο Φυσικοθεραπείας από το ΤΕΙ Λαµίας ολοκλήρωσε το πρόγραµµα σπουδών στην Χειροπρακτική του Ackermann College της Στοκχόλµης, στη Σουηδία.

Επίσης είναι κάτοχος διπλώµατος Βελονισµού από την Ελληνική Ιατρική Εταιρία Βελονισµού και την Ελληνική Επιστηµονική Εταιρία Φυσικοθεραπείας. Στην Αυστραλία εκπαιδεύτηκε στην Επιστήµη της Ανθρώπινης Συµπεριφοράς µε τον επιστηµονικό φορέα Demartini Institute και τον οργανισµό Landmark Education. Επίσης, έχει παρακολουθήσει εκπαιδευτικά προγράµµατα στις Νευροεπιστήµες του Deakin University και του University of Melbourne.

Σχόλια