Ομορφιά

Χίλια μωρά κατ' έτος με συγγενείς καρδιοπάθειες

Οι Συγγενείς Καρδιοπάθειες είναι ανωμαλίες διάπλασης της καρδιάς, που έχει το άτομο από την ημέρα της γέννησής του. Περιλαμβάνουν ένα φάσμα καρδιακών ατελειών (ελλειμμάτων) που οφείλονται στη μη φυσιολογική διάπλαση και ανάπτυξη της καρδιάς ή των αγγείων που βρίσκονται κοντά στην καρδιά, κατά τη διάρκεια της εμβρυικής ζωής.

Στην Ελλάδα, συμφωνα με τον πρόεδρο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας Στέφανο Φούσα, υπολογίζεται ότι 1.000 μωρά στις 100.000 γεννήσεις κατ' έτος μπορεί να γεννηθούν με συγγενείς καρδιοπάθειες, ενώ περίπου 40.000 με 50.000 έφηβοι και ενήλικοι πάσχουν από συγγενείς καρδιοπάθειες. Τα αίτια που προκαλούν τις συγγενείς καρδιοπάθειες δεν είναι δεδομένα και αποτελούν ακόμα και σήμερα πεδίο διερεύνησης.

Καλό είναι και πρέπει να επισημαίνονται πριν τη γέννηση (με ηχοκαρδιογραφία) ή πολύ πρώιμα κατά τη νεογνική ηλικία, γιατί κάποιες από αυτές μπορεί να διορθωθούν χειρουργικά σε πρώιμη φάση στη ζωή του ατόμου. Η χειρουργική αντιμετώπιση δεν είναι πάντοτε επιβεβλημένη, είτε γιατί κάποια ελλείμματα είναι μικρά και δεν απαιτούν χειρουργείο είτε γιατί κάποια κλείνουν με το πέρασμα του χρόνου.  

Τα άτομα που πάσχουν από Συγγενή Καρδιοπάθεια θα πρέπει να παρακολουθούνται συστηματικά εφόρου ζωής. Τυχόν αμέλεια στην παρακολούθηση μπορεί να ισοδυναμεί με εκδήλωση προβλημάτων, όπως αρρυθμίες, καρδιακή ανεπάρκεια, πνευμονική αρτηριακή υπέρταση κ.ά.

Σχόλια