Παιδί

Τα ΕΠΑΛ του Νομού Ηρακλείου και οι ειδικότητές τους

Τα ΕΠΑ.Λ. του Ηρακλείου και οι ειδικότητες του κάθε ενός από αυτά:

1ο ΕΠΑ.Λ. Ηρακλείου (ΑΧΕΠΑ, Κηπούπολη, τηλ. 2810/237.808): Τομέας Ηλεκτρονικής με την ειδικότητα Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων, Τομέας Πληροφορικής με την ειδικότητα Υποστήριξης Συστημάτων, Εφαρμογών και Δικτύων Η/Υ, και Τομέας Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών με τις ειδικότητες 1. Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών και 2. Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων.

2ο ΕΠΑ.Λ. Ηρακλείου (πάροδος Διλβόη, Νέα Αλάτσατα, τηλ. 2810/360.741): Τομέας Μηχανολογίας με την ειδικότητα Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού, Τομέας Οχημάτων με την ειδικότητα Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου, και Τομέας Υγείας και Πρόνοιας με τις ειδικότητες 1. Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, 2. Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων και 3. Βοηθών Νοσηλευτών.

3ο ΕΠΑ.Λ. Ηρακλείου (Αρχιμήδους 1, Νέα Αλικαρνασσός, τηλ. 2810/220.433): Τομέας Μηχανολογίας με τις ειδικότητες 1. Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού, και 2. Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών, Τομέας Ηλεκτρονικής με την ειδικότητα Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων, Τομέας Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών με τις ειδικότητες 1. Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών και 2. Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων, και Τομέας Υγείας και Πρόνοιας με τις ειδικότητες 1. Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, 2. Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων και 3. Βοηθών Νοσηλευτών.

4ο ΕΠΑ.Λ. Ηρακλείου-Εσπερινό (Σκεπετζή 31, Κηπούπολη, τηλ. 2810/320.770): Τομέας Μηχανολογίας με τις ειδικότητες 1. Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού και 2. Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών, Τομέας Οχημάτων με την ειδικότητα Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου, Τομέας Ηλεκτρολογίας με την ειδικότητα Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων, Τομέας Δομικών Έργων με την ειδικότητα Σχεδιαστών Δομικών Έργων, Τομέας Πληροφορικής με την ειδικότητα Υποστήριξης Συστημάτων, Εφαρμογών και Δικτύων Η/Υ, Τομέας Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών με τις ειδικότητες 1. Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών και 2. Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων, και Τομέας Υγείας και Πρόνοιας με τις ειδικότητες 1. Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων και 2. Βοηθών Νοσηλευτών.

5ο ΕΠΑ.Λ. Ηρακλείου (Ηφαίστου 7 και Συβρίτου 4, Καμίνια, τηλ. 2810/318.130): Τομέας Ηλεκτρολογίας με την ειδικότητα Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων, Τομέας Δομικών Έργων με την ειδικότητα Σχεδιαστών Δομικών Έργων, Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών με την ειδικότητα Γραφικών Τεχνών, Τομέας Πληροφορικής με την ειδικότητα Υποστήριξης Συστημάτων, Εφαρμογών και Δικτύων Η/Υ, και Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος με τις ειδικότητες 1. Τεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίμων, 2. Έργων Τοπίου και Περιβάλλοντος και 3. Σύγχρονης Επιχειρηματικής Γεωργίας.

6ο ΕΠΑ.Λ. Ηρακλείου (Πιτσουλάκη 24, Κηπούπολη, τηλ. 2810/234.444): Τομέας Μηχανολογίας με τις ειδικότητες 1. Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού και 2. Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών, Τομέας Οχημάτων με την ειδικότητα Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου, Τομέας Ηλεκτρολογίας με την ειδικότητα Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων, Τομέας Ηλεκτρονικής με την ειδικότητα Ηλεκτρονικών Συστημάτων Επικοινωνιών, και Τομέας Πληροφορικής με την ειδικότητα Υποστήριξης Συστημάτων, Εφαρμογών και Δικτύων Η/Υ.

ΕΠΑ.Σ. Ηρακλείου-πρωινό/απογευματινό (ΑΧΕΠΑ, Κηπούπολη, τηλ. 2810/284.089): Ειδικότητες 1. Θερμοϋδραυλικών Εγκαταστάσεων και Συντηρητών Κεντρικής Θέρμανσης, 2. Εργαλειομηχανών CNC, 3. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών, 4. Κτηριακών Έργων, 5. Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων, 6. Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων-Αρχιτεκτονικής Τοπίου, 7. Βοηθών Οδοντοτεχνικών, 8. Βοηθών Φυσιοθεραπευτών, 9. Αισθητικής Τέχνης και 10. Κομμωτικής Τέχνης.

ΕΠΑ.Λ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ηρακλείου (Ανθήρου, Άγιος Ιωάννης Χωστός, τηλ. 2810/232.117): Τομέας Γεωπονίας με τις ειδικότητες 1. Τεχνολογίας Τροφίμων και 2. Έργων Τοπίων και Περιβάλλοντος, και Τομέας Πληροφορικής με την ειδικότητα Υποστήριξης Συστημάτων, Εφαρμογών και Δικτύων Η/Υ.

ΕΠΑ.Λ. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ (Αρκαλοχώρι, τηλ. 28910/22.414 και 24.228): Τομέας Ηλεκτρολογίας με την ειδικότητα Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων, Τομέας Πληροφορικής με την ειδικότητα Υποστήριξης Συστημάτων, Εφαρμογών και Δικτύων Η/Υ, Τομέας Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών με τις ειδικότητες 1. Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών και 2. Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων, Τομέας Υγείας και Πρόνοιας με την ειδικότητα Βοηθών Νοσηλευτών, και Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος με τις ειδικότητες 1. Τεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίμων, 2. Έργων Τοπίου και Περιβάλλοντος και 3. Σύγχρονης Επιχειρηματικής Γεωργίας.

ΕΠΑ.Λ. ΜΟΙΡΩΝ (Μοίρες, τηλ. 28920/22.100 και 23.416): Τομέας Μηχανολογίας με τις ειδικότητες 1. Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού και 2. Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών, Τομέας Οχημάτων με την ειδικότητα Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου, Τομέας Ηλεκτρολογίας με την ειδικότητα Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων, Τομέας Ηλεκτρονικής με την ειδικότητα Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων, Τομέας Δομικών Έργων με την ειδικότητα Σχεδιαστών Δομικών Έργων, Τομέας Πληροφορικής με την ειδικότητα Υποστήριξης Συστημάτων, Εφαρμογών και Δικτύων Η/Υ, Τομέας Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών με τις ειδικότητες 1. Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών και 2. Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων, Τομέας Υγείας και Πρόνοιας με την ειδικότητα Βοηθών Νοσηλευτών, και Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος με τις ειδικότητες 1. Έργων Τοπίου και Περιβάλλοντος και 2. Σύγχρονης Επιχειρηματικής Γεωργίας.

ΕΠΑ.Σ. ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ (Μεσοχωριό Αστερουσίων, τηλ. 28930/23.324) με τις ειδικότητες 1. Αγροτουρισμού και Αγροβιοτεχνίας, 2. Αμπελουργίας-Οινοτεχνίας, 3. Κομμωτικής Τέχνης, 4. Δενδροκομίας και 5. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια